เว็บไซต์ iflscience.com รายงานว่า ทีมนักโบราณคดีจากสถาบันอียิปต์วิทยาแห่งสาธารณรัฐเชค ได้ค้นพบสุสานของสมาชิกราชวงศ์ ซึ่งคาดว่าเป็นราชนีผู้ยังไม่เป็นที่รู้จักดีนักของอียิปต์โบราณ เมื่อกว่า 4,500 ปีที่แล้ว ในช่วงราชวงศ์ที่5

โดยเสาแกะสลักที่ขุดพบ ปรากฏข้อความว่าเป็นสุสานของ เคนทากาเวสที่ 3 (Khentakawess III) ที่เชื่อกันว่าเป็นพระชายาของฟาโรห์เนเฟอเรเฟอร์ ซึ่งครองราชย์เพียงระยะสั้นๆ ก่อนสิ้นพระชนม์ในช่วงอายุเพียง 20 พรรษาต้นๆ

14206272611420627308l

การค้นพบครั้งนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะช่วยให้นักโบราณคดีสามารถเติมเต็มข้อมูลที่ขาดช่วงในสมัยราชวงศ์ที่5 ได้ โดยสุสานแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานของฟาโรห์เนเฟอเรเฟอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่อาจระบุได้ว่าฟาโรห์พระองค์นี้มีพระชายาหรือไม่ การค้นพบสุสานของราชินี เคนทากาเวสที่ 3 อาจตอบปริศนานี้ได้


โดยเบาะแสสำคัญที่จะบ่งชี้ได้ว่า พระองค์น่าจะเป็นชายาของฟาโรห์เนเฟอเรเฟอร์ คือข้อความที่สลักในสุสานที่ระบุว่าพระองค์เป็น “พระชายาแห่งฟาโรห์” รวมทั้งเป็น “พระมารดาของฟาโรห์” ซึ่งฟาโรห์ที่สืบทอดบัลลังก์ของฟาโรห์เนเฟอเรเฟอร์เป็นพระอนุชาของพระองค์เอง

แต่ฟาโรห์ที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระอนุชาของพระองค์ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นพระโอรสของพระองค์กับราชินีเคนทากาเวสที่ 3

14206272611420627314l

ที่มา มติชน

เรื่องน่าสนใจ