ที่มา: dodeden

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า  เจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งสปา นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามให้มีมาตรฐาน 

เป็นที่เชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาการนวดไทย  กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

2016-09-29-1-16-2223395

เนื่องจากตามกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้ให้บริการหรือเทอราปีส (Therapist) ทุกคนต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตร ที่กรมสบส.รับรอง มีใบรับรองคุณวุฒิและขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพได้ตลอดชีพ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย  เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น  เนื่องจากทั่วโลกขณะนี้ มีกระแสนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อไปว่า ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่าวัตถุประสงค์หลักของผู้ใช้บริการสปาในไทยทั้งคนไทยและต่างประเทศ คือ เพื่อผ่อนคลาย  

โดยบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ นวดตัว รองลงมาคือนวดเท้า นวดอโรมา ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ครั้งละ 1,500 บาท  ซึ่ง 3 ปัจจัยหลักในการเลือกรับบริการสปา คือ ความสะอาด อัธยาศัยไมตรีของผู้ให้บริการ และคุณภาพบริการ  ผู้รับบริการชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งสารเคมี โดยเฉพาะชาวต่างชาติ

เมื่อเปรียบเทียบใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า และกัมพูชา พบว่าทักษะฝีมือผู้ให้บริการของไทยอยู่ในอันดับ 1 รองลงมา คืออินโดนีเซีย

ทางด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เน้นการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ มิใช่เพื่อการบำบัดรักษา ดังนั้น จึงมีการกำหนดหลักสูตรกลาง 11 หลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง, หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง, หลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมง, หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง, หลักสูตรการดูแลหญิงหลังคลอดบุตร 150 ชั่วโมง, หลักสูตรนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง

หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง, หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง, หลักสูตรการบริหารเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง, เช่น การทำทรีทเมนท์ การขัดตัว การเซลลูไลท์

เช่น การอบสมุนไพร การนวดเพื่อสุขภาพหลังคลอด, หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80 ชั่วโมง และหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพชั้นสูง 600 ชั่วโมง เมื่อจบแล้วสามารถนำวุฒิบัตรมาขึ้นทะเบียนที่กรม สบส. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

2016-09-29-1-16-2223397

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรการนวดไทยที่เป็นลักษณะของการบำบัดรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยสามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2556 ได้

ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ไทย ประเภทนวดไทย สามารถขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลได้ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายแพทย์ธงชัย กล่าวในตอนท้าย

เรื่องน่าสนใจ