ที่มา: matichon

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 25 ธันวาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออกจากประตูเทวาพิทักษ์ พระบรมมหาราชวัง พระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ที่เต็นท์มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตรงข้ามประตูเทวาพิทักษ์

โดยมีพสกนิกรที่มากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพสกนิกรพื้นที่ใกล้เคียงรับเสด็จเนืองแน่น โดยร่วมกันทำนิ้วเป็นสัญลักษณ์ มินิฮาร์ทพร้อมเปล่งเสียงทรงพระสเลนเดอร์กึกก้อง

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 500 ใบ, อาหารว่างใส่กล่อง ภายในประกอบ

เช่น ขนมปัง 300 ชุด, ข้าวไก่ทอดและข้าวน้ำพริกปลาทู รวมจำนวน 400 ชุด, น้ำเปล่า 300 ขวด ภายหลังประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยทรงรับสั่งกับประชาชนที่มารับเสด็จที่เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ให้ไปใช้คำว่า “ทรงพระสเลนเดอร์” แทนจากนั้นประชาชนร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระสเลนเดอร์” กึกก้อง และทรงทำพระหัตถ์ทั้งสองข้างสัญลักษณ์มินิฮาร์ท ก่อนเสด็จกลับ

จากนั้นประชาชนร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระสเลนเดอร์กึกก้อง ทรงทำพระหัตถ์ทั้งสองข้างสัญลักษณ์มินิฮาร์ท ก่อนเสด็จกลับ

เรื่องน่าสนใจ