ที่มา: tnews

เรียบเรียงข่าวโดย โดดเด่นดอทคอม

ภาพประกอบข่าวจาก ทีนิวส์ , รายการเผชิญหน้า

ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) และนายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้แถลงผลการประชุมเบื้องต้นว่า


พระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ไม่ขาดปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุ

ximg_1424424012_769

เนื่องจากได้มีการคืนทรัพย์สินทั้งหมด ให้กับวัดแล้ว ไม่ถือเป็นการขัดต่อพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 แต่อย่างใด โดยยืนตามคำตัดสินเดิมเมื่อ ปี 2549

11005968_10153081906607579_2043410474_n

“ขออย่านำเรื่องเดิมมาพูดกันอีกบ้านเมืองกำลังจะปรองดอง วินัยพระดูที่เจตนา” พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคมกล่าว

โดย ผู้สื่อข่าว เว็บไซต์ โดดเด่นดอทคอม รายงานว่า ทางทีนิวส์เสนอข่าวว่า นายมหัศจักร โสดี ตัวแทนพระสุวิทย์ ธีรธมฺโมหรือ หลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม เข้ายื่นหนังสือถึงนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า

มหาเถรสมาคมครองอำนาจ รวบอำนาจ แต่ไม่ใช้อำนาจเพื่อความสงบสุขเรียบร้อย และกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละคนทำงานไม่จริงจังกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

รวมถึงมหาเถรสมาคมแต่ละรูปล้วนมีบริวารมากกว่าหนึ่งคน จึงทำให้การบริหารงานไม่ลงลึกถึงรายละเอียด ส่งผลให้งานของคณะสงฆ์เละเทะ คนในมหาเถรทำตัวเป็นกาฝาก

ดูตัวอย่างเช่น เจ้าคุณเสนาะ วัดสระเกศ เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายของมหาเถรสมาคมไม่ทันสมัย และไม่กำหนดบทลงโทษให้ชัดเจนในการจัดการนักบวชกาฝาก

ทั้งนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้บังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอ ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมาย

โดยควรมีการตั้งองค์กรปกครองคณะสงฆ์ ที่ประกอบด้วย นักบวช ฆราวาส ที่มีความรู้ ความชำนาญเข้ามาช่วยคณะสงฆ์ปกครอง เผยแพร่ยุติธรรมและการศึกษา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จะมีการปฏิรูปกฎมหาเถรสมาคม องค์คณะการปกครองสังฆมณฑล จึงขอให้ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย เพื่อให้ศาสนาเป็นที่พึ่งของประชาชนคนในชาติด้วย

นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ที่เคยศึกษาไว้เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ระบุว่า วัดพระธรรมกายประพฤติวิปริต ปลอมปนคำสอนลัทธิตัวเองลงในพระไตรปิฎก

มุ่งเน้นแต่เรื่องนิพพาน ใช้เรื่องบุญเป็นสินค้า เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

849773-topic-1422937301-1

เรื่องน่าสนใจ