ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

จากกรณีหนุ่มถูกหวย 30 ล้านบาท จนเป็นข่าวครึกโครมเนื่องจากมีปัญหาภายในครอบครัว ทางภรรยา(ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) จะฟ้องขอแบ่ง ในเรื่องดังกล่าว ถ้าจะถกเถียงกันด้วยข้อกฎหมายล้วนๆ ประเด็นมีอยู่ว่า การได้เงินมา 30 ล้านบาท จากการถูกหวยครั้งนี้ จะต้องแบ่งให้กับ ภรรยา(ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) หรือไม่

14450645881445064634l

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา และปัจจุบันเป็นอาจารย์บรรยายวิชากฎหมายครอบครัว ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตยสภา ถึงประเด็นกฎหมายดังกล่าว

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข กล่าวว่า ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรส ถือว่าเป็นภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เงิน 30 ล้านบาทจึงไม่ใช่ สินสมรส จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องแบ่งตามหลักสินสมรส อันนี้ชัดเจน


ประเด็นต่อมา แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไม่ใช่ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เงินดังกล่าวจะถือว่าเป็น เงินที่หามาได้ร่วมกัน อันจะเข้าหลักกรรมสิทธิ์รวม ที่จะต้องแบ่งระหว่าง ชาย-หญิงที่อยู่กินกัน (แต่ไม่จดทะเบียนสมรส) หรือไม่

14450645881445064689l

อ.ประสพสุข กล่าวว่า เงินดังกล่าว ก็ไม่ใช่เงินที่หามาได้ร่วมกัน อันจะต้องมาแบ่งตามหลักกรรมสิทธิ์รวม เพราะเงิน 30 ล้านบาท ถือเป็นลาภที่ฝ่ายชายได้มาด้วยตัวคนเดียว มิใช่เงินที่ได้มาจากการลงน้ำพักน้ำแรงร่วมกัน โดย ยกตัวอย่างว่า หากชาย-หญิง ทำไร่อ้อยด้วยกัน เก็บเงินซื้อรถกระบะ ซื้อที่ดิน อันนี้จะเข้าหลักกรรมสิทธิ์รวม ที่จะต้องมาแบ่ง แต่กรณี ถูกหวย 30 ล้านบาทเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข ยังพูดให้ฟังถึงกรณีสามี-ภรรยาถูกหวย ให้ฟังอีกว่า มีตัวอย่าง สามี-ภรรยา จดทะเบียนสมรส ต่อมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อหวย แล้วถูกหวย แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เงินที่ได้มาถือ เป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งกัน

14447264371444726447l

หรือมีกรณีที่ว่า วันที่ 1 ซื้อหวยด้วยเงินส่วนตัว – วันที่ 2 จดทะเบียนสมรส – จากนั้น วันที่ 3 หวยฉบับนั้นถูกรางวัล กรณีนี้ แม้จะซื้อด้วยเงินส่วนตัว ก็ถือเป็นสินสมรส เพราะเท่ากับเงินนั้นได้มาระหว่างสมรส ซึ่งกรณีต่างๆ ที่กล่าวมา ก็เคยเป็นที่ถกเถียง แต่เมื่อขึ้นสู่ศาลฎีกา ก็เป็นอันยุติ

ท้ายที่สุด อ.ประสพสุข กล่าวว่า กรณีชายถูกหวย 30 ล้านบาท ต่อให้สู้กัน 3 ศาล ก็ตอบได้ว่า เงิน 30 ล้านบาทนั้นไม่ต้องแบ่ง เนื่องจากไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการหามาได้ร่วมกัน อันจะเข้าหลักกรรมสิทธิ์รวมนั่นเอง

อ่านบทความต้นเรื่อง  :
หนุ่มถูกหวย 30 ล้าน ยันไม่ได้หอบเงินหนี-ขอเลิกภรรยา แต่เตรียมสร้างฐานะให้ครอบครัว
ไม่จบง่าย! หนุ่มถูกหวย 30 ล. เครียด-วูบเข้าโรงพยาบาล ขอยกมรดกทั้งหมดให้ลูกชายเมื่อ บรรลุนิติ

เรื่องน่าสนใจ