ที่มา: voicetv

นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมชม ต้นชาที่ปลูกในพื้นที่ หลายพันไร่ซึ่งกำลังเติบโตออกใบสวยงาม

923475

ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 14 องศาเซลเซียส และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1,200 เมตร ทำให้ต้นชาที่ปลูกในพื้นที่ หลายพันไร่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังเติบโตออกใบสวยงาม

นักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ พากันเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมพร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และทดลองเก็บใบชา รวมทั้งสัมผัสอากาศเย็นบนดอยแม่สลองจำนวนมาก และนิยมเลือกซื้อชาคุณภาพดีจากไร่ กลับไปเป็นของฝาก

เรื่องน่าสนใจ