ที่มา: tnnthailand

วันนี้(30ม.ค.59)คณะนักวิจัยชาวจีนแห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงในเมืองหางโจวคิดค้นพลาสติกโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติในการคืนรูปเดิมเมื่อถูกความร้อนสูง

03a5d2

นับเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงศาสตราจารย์จากคณะวิศวกรรมภาคชีววิทยาและเคมีได้อธิบายที่มาที่ไปของวัสดุชิ้นนี้ว่า ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยสาร 2 ชนิดที่เรียกย่อๆว่า “PCL-DAR” กับ ”เตตราไทออล” ซึ่งทำปฏิกิริยาเคมีกันจนเป็นตัวกระตุ้นให้พลาสติกชนิดนี้สามารถจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้หากอยู่ในอุณหภูมิที่สูงเกิน 130 องศาเซลเซียส

ขณะที่ในอุณหภูมิต่ำกว่า เช่นราวๆ 60 องศาเซลเซียสนั้น พลาสติกชนิดนี้จะคลายรูปออก เหมือนดังเช่นนกกระดาษที่ถูกนำมาทดสอบในน้ำ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิกลับไปกลับมา จนแสดงให้เห็นการคืนรูปและคลายรูปอย่างชัดเจน


03a5d4

แม้ว่าขณะนี้ คณะวิจัยชุดนี้มองว่าผลงานดังกล่าวจะยังเป็นแค่ของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนกกระดาษ แต่พวกเขาก็ตั้งใจจะพัฒนาต่อไปเพื่อนำมาประยุกต์เป็นสิ่งของที่มีความสำคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์อย่างเช่น หลอดเลือดหัวใจหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางทหาร รวมถึงเสื้อผ้าที่สามารถแปรสภาพตามอุณหภูมิรอบตัวได้อีกด้วย

เรื่องน่าสนใจ