ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโลโยลาของอเมริกา เปิดเผยแก่สตรีทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่า การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดทางปาก อาจจะทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคลมอัมพาตแบบที่เป็นกันมากที่สุดได้ แม้ว่ามันจะเป็นเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีความสำคัญ หากสำหรับสตรีสาวที่แข็งแรงดีและไม่มีความเสี่ยงกับโรคนี้ อันตรายจากความเสี่ยงของยาเม็ดกลมๆ ก็จะมีเพียงเล็กน้อย

EyWwB5WU57MYnKOuXqznCyyBCYQB2UlcglJlL7IRaDprcdECB56NA8

ทีมนักวิจัยได้กล่าวว่า สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงของโรคลมอัมพาตอย่างอื่นอยู่แล้ว ความเสี่ยงนี้ก็ดูเหมือนจะสูงขึ้น และกับทุกรายควรจะเลิกใช้ยาคุมกำเนิดแบบนี้เสีย

ทุกวันนี้มีผู้หญิงทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน ต่างก็ใช้ยาคุมกำเนิดแบบเม็ดกิน หรือไม่ก็เคยใช้มาแล้วในอดีต ข่าวเรื่องความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตจากยาคุมกำเนิดแบบกิน เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2505 เนื่องด้วยยาคุมกำเนิดสมัยนั้น ซึ่งเข้าฮอร์โมนเอสโทรเจนสังเคราะห์มากถึงร้อยละ 150 มิลลิกรัม แต่ยาสมัยนี้มีเพียงระหว่าง 20 ถึง 35 ไมโครกรัมเท่านั้น

นักวิจัยได้เผยเบื้องหลัง เหตุที่ยาคุมกำเนิดแบบเม็ด ทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคลมอัมพาต เนื่องจากว่ามันทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เป็นอัมพาตมากถึงร้อยละ 85.

เรื่องน่าสนใจ