ที่มา: ผู้จัดการ

วันนี้ (14 ม.ค.) นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีตรวจเจอเชื้ออหิวาต์เทียมหรือเชื้อวิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) ในเลือดไก่ ซึ่งนำมาทำข้าวมันไก่ ว่า เชื้ออหิวาต์เทียมพบเฉพาะในเลือดไก่เท่านั้น

558000000515104

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ายังสามารถรับประทานข้าวมันไก่ เนื้อไก่ และเลือดไก่ได้ แต่เลือดไก่ต้องทำให้สุก ผ่านการต้มอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 75 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แต่ปัญหาคือเลือดไก่ที่วางขายตามท้องตลาด ประชาชนมักเข้าใจว่าถูกทำให้สุกมาแล้ว ประกอบกับต้องการรับประทานเลือดที่มีลักษณะนิ่ม จึงไม่นิยมนำไปต้มซ้ำอีกครั้ง

558000000515105

จึงทำให้ได้รับเชื้อได้ จึงควรนำไปต้มซ้ำให้สุกก่อนบริโภคทุกครั้ง ส่วนผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เช่น มือเป็นแผลไม่ควรสับไก่ขาย ไม่ทิ้งวัตถุดิบให้ค้างมื้อ แยกเขียงกับมีดสำหรับหั่นเลือดไก่ต่างหาก ส่วนการสับไก่ต้มเพื่อเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ ต้องใส่ถุงมือพลาสติก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี  กล่าวว่า ปกติเชื้ออหิวาต์เทียมจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยชอบอยู่ในน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย ส่วนใหญ่จึงพบการปนเปื้อนในหอย กุ้ง เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ ที่ลวกไม่สุก การที่เชื้อนี้จะมาปนเปื้อนในไก่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย นับเป็นครั้งแรกของโลกที่สอบสวนและตรวจสอบแล้วพบว่า มีการปนเปื้อนเชื้อนี้

เรื่องน่าสนใจ