เมื่อช่วงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2563 นายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศลงนาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) โดยรายละเอียดคร่าวๆ คือ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศไทย 

 

นายกฯ

 

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก หรือผู้ที่มีเหตุจำเป็นในการเปลี่ยนผลัดงานกะกลางคืน โดยต้องมีโดยมีเอกสารรับรอง ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นสามารถอ่านได้จากประกาศด้านล่างนี้


 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

ป้ายกำกับ: | |

เรื่องน่าสนใจ