นายแพทย์สมชาย เชี่ยวชาญเวช และ แพทย์หญิงศิริพร เชี่ยวชาญเวช ได้รับคัดเลือกเป็น “ลูกกตัญญู ปี 2561” สาขา “นักบริหารธุรกิจ” เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจาก ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
 
สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมในการรับรางวัลวันนั้นได้ที่ https:// https://web.facebook.com/somchaiclinic/posts/2142579909117396?_rdc=1&_rdr

นายแพทย์สมชาย
นายแพทย์สมชาย และแพทย์หญิงศิริพรนายแพทย์สมชาย

เรื่องน่าสนใจ