ภาพยนตร์ซีรี่ส์เทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยา ภาค ๒ ได้ฤกษ์ออกอากาศเป็น ปฐมฤกษ์ แล้วในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน นี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง True 4U ช่อง 24 และแอพ True ID และทาง True Asianseries HD ช่อง 120/239 เวลา 22.15 น.โดยในตอนปฐมฤกษ์นี้ ภาพยนตร์จะย้อนไปในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ อันเป็นช่วงเวลาที่เกิด โศกนาฏกรรมรัก ระหว่าง สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ฯ (โดม-ปกรณ์ ลัม) และ เจ้าฟ้าสังวาล (วรนุช ภิรมย์ภักดี) องค์พระมเหสีฝ่ายซ้าย ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) พระราชบิดา อันเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนทั้งพระราชอาณาจักร

 

นุ่น-โดม

 

หม่อมน้อย-ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เผยว่า “ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นั้น นับเป็น ยุคทอง แห่ง ศิลปวัฒนธรรม และ พระราชประเพณี อันเป็น แบบอย่าง ขนบธรรมเนียมประเพณีในยุค รัตนโกสินทร์ องค์ สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ฯ นั้น นอกจากจะทรงเป็นองค์รัชทายาทแล้ว ก็ยังทรงเป็น อัครมหากวี แห่งแผ่นดินสยาม ดังนั้นการที่ทรง ลอบเป็นชู้ กับ เจ้าฟ้าสังวาล จึงเป็นคดีที่น่าสนใจที่จะค้นหา สาเหตุ อันก่อให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนั้น อีกทั้งองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ก็ทรง สถิต อยู่ในความเที่ยงธรรม พระองค์จะต้องทรงทรมานพระราชหฤทัยสักเพียงใดใน ความผิด อย่างรุนแรงต่อโบราณราชประเพณีในองค์พระราชโอรส ที่ต้องเสด็จขึ้นสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์”

 

 

 

 

เรื่องน่าสนใจ