ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีนักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์เรียกร้อง อย.ถอนทะเบียนตำรับยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอที่มีส่วนผสมของยานีโอมัยซิน และเบซิทราซิน ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะแต่มีปริมาณการผสมน้อยไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อ

12

แต่กลับก่อให้เกิดปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ว่า ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอเป็นหนึ่งในรายชื่อตำรับยาที่คณะอนุกรรมการทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ อย. กำลังพิจารณาถอนทะเบียนตำรับยา ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า 10 รายการ โดยอยู่ระหว่างการหาข้อมูลทางด้านวิชาการมาประกอบการพิจารณาให้มากเพียงพอต่อการพิจารณาถอนตำรับยาหรือปรับปรุงสูตรใหม่ คาดว่าน่าจะใช้เวลาสักระยะ

ภก.ประพนธ์ กล่าวว่า ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีการอนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยามาเป็นเวลานาน ซึ่งช่วงเวลานั้นมีการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง แต่ขณะนี้งานวิชาการและวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้า ทำให้ทราบว่าตำรับยานี้มีความไม่เหมาะสม และมีโอกาสทำให้เชื้อดื้อยา ก็มีสิทธิที่จะนำมาทบทวน

ซึ่งเมื่อเห็นพ้องต้องกัน มีข้อมูล มีรายงานการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนมาสนับสนุนว่าไม่เหมาะสม ก็จะต้องแจ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้มาแก้ไขสูตรตำรับ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการอยู่หลายสิบรายที่จำหน่ายยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอในเมืองไทย ส่วนสุดท้ายแล้วจะยกเลิกการจำหน่ายหรือไม่ อยู่ที่มติของอนุกรรมการ

 

ที่มา ผู้จัดการ

เรื่องน่าสนใจ