บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น ตรงกันข้ามกันกับบุคลิกภาพที่แย่อย่างสิ้นเชิง นอกจากมันจะส่งผลให้คนเราขาดความมั่นใจแล้ว ก็ยังอาจส่งผลต่อสภาวะจิตใจของเรา ซึ่งอาจกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด โรคซึมเศร้า ได้ค่ะ

บุคลิกแย่อะไรก็แย่
sabkuchgyan.com

บุคลิกภาพไม่ดี เสี่ยงต่อ โรคซึมเศร้า อย่างไร ? 

คนเราสามารถมีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้ แค่เพียงนั่งหลังตรง โดยนักวิจัยได้ทำการศึกษาถึงผลข้างเคียงจากบุคลิกภาพที่มีต่อหัวใจ และสภาพจิตใจของผู้เข้ารับการวิจัย 74 คน ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยผู้เข้ารับวิจัยจะต้องอยู่ในท่าทางที่กำหนดเอาไว้ และเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง จะมีการวัดการเต้นของอัตราหัวใจ ความดันโลหิต และประเมินระดับอารมณ์ การนับถือตนเอง และระดับความเครียด

ผลปรากฏว่า ผู้ที่มีท่าทางและบุคลิกภาพที่ดีจะมีความรู้สึกกระตือรือร้น และมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในบุคลิกที่ไม่ดีนั้น จะรู้สึกหวาดกลัว รู้สึกไม่เป็นมิตร วิตกกังวล เบื่อหน่าย ง่วงนอน และเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ไม่มั่นใจ ถ้ามีอาการแบบนี้ไปนาน ๆ มีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้

นอกจากนี้พบอีกว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี ทำให้มีการนับถือตนเองที่สูงขึ้น ช่วยลดความหวาดกลัวสังคม และช่วยลดอารมณ์ในแง่ลบ แถมยังช่วยทำให้มีระดับชีพจรที่ดีกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีอีกด้วย

อยากพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีขึ้น ต้องเริ่มจากอะไร ?
สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพคือ ความเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ และจิตใจที่ดี จึงต้องอาศัยสุขภาพที่ดี คือ มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีความคล่องตัว ว่องไว ปรับตัวได้ง่าย ดังนั้น บุคคลทุกคนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้โดยกระทำ ดังนี้

บุคลิกแย่อะไรก็แย่

  • การบริหารร่างกายเป็นประจำ คือการรู้จักออกกำลังกายโดยการกระทำกิจกรรมที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อได้มีการออกแรงทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ
  • ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อการบำรุงร่างกาย ตามหลักโภชนาการที่ให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีปริมาณที่เพียงพอแก่ร่างกาย
  • พักผ่อนร่างกาย จัดให้มีเวลาพักผ่อนร่างกายพอสมควร ภายหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานประจำวัน มีเวลานอนพอเหมาะกับวัย
  • บริหารจิตใจ เป็นการฝึกจิตใจให้มีสมาธิ มีพลัง มีความคิด

อย่าลืมพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด และเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีจิตใจแจ่มใส ปลอดโปร่งสามารถกลับมาทำงานได้ด้วยความสดใสค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ