ที่มา: Matichon Online

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กพระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย มีการแชร์ภาพที่ระบุว่าเป็นกลุ่มชาวพุทธในเบงกอล ประเทศอินเดีย กำลังถือป้ายมีข้อความภาษาอังกฤษ สื่อความหมายถึงการยืนเคียงข้างวัดพระธรรมกาย ขอให้ธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และยุติการใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ ยังมีภาพกราฟฟิกที่ระบุว่าจัดทำขึ้นโดย “องค์กรยุวพุทธบังกลาเทศ” มีข้อความเกี่ยวกับการปกป้องวัดพระธรรมกายและศาสนาพุทธอีกด้วย 

เรื่องน่าสนใจ