ที่มา: Matichon Online

“อิปซอสส์ โมริ” บริษัทผู้ให้บริการด้านการสำรวจตลาดชื่อดัง เปิดเผยผลสำรวจชี้วัด “ดัชนีความไม่รู้เรื่องรู้ราว” ประจำปี 2559 เมื่อันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำการสำรวจประชาชน 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศตัวเองจำนวน 12 ข้อ โดยประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 7 ของดัชนีดังกล่าว 

อิปซอสส์ โมริ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 27,250 คน ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยสำรวจผ่านระบบออนไลน์ใน 40 ประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 16-64 ปี เปรียบเทียบข้อมูลจริง กับข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างตอบคำถามจำนวน 12 คำถามที่เกี่ยวข้องกับสังคมในประเทศของตัวเองเช่น จำนวนประชากร งบประมาณสาธารณสุข การซื้อบ้าน สัดส่วนชาวมุสลิมในประเทศ รวมถึงความสุขในประเทศเป็นต้น

ทั้งนี้ผลสำรวจพบว่า ประเทศที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของประเทศตัวเองน้อยที่สุด หรือมี “ดัชนีความไม่รู้เรื่องรู้ราว” อันดับ 1 คือ ประเทศอินเดีย ตามมาด้วยอันดับ 2. จีน 3. ไต้หวัน 4. แอฟริกาใต้ 5. สหรัฐอเมริกา 6.บราซิล และอันดับ 7 ประเทศไทย ขณะที่เพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 8 อินโดนีเซีย 10 ฟิลิปปินส์ 16 เวียดนาม 22 มาเลเซีย 36


เรื่องน่าสนใจ