ที่มา: dodeden

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณและชื่นชม คุณอาทิวราห์ คงมาลัย นักร้องชื่อดัง ที่ได้จัดกิจกรรม“ก้าวคนและก้าว”เพื่อนำรายได้มอบให้โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไปพัฒนาและจัดหาเครื่องมือแพทย์ มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาท

สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม ที่กระทรวงสาธารณสุขอยากให้สังคมตระหนัก เรื่องที่ 1.คือการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการออกกำลังกาย  เป็นการปลุกกระแสคนรักสุขภาพ ให้ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย

เรื่องที่ 2.เป็นการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ เป็นการรวมน้ำใจของประชาชนที่จะร่วมทำบุญกับศิลปินที่ตนเองชื่นชม เพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับสังคม ผ่านทางโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสร้างจากภาษีของประชาชน และดำเนินการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เป็นตัวอย่างประชารัฐ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนา สนับสนุนดูแลโรงพยาบาลใกล้บ้าน ให้เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนยามเจ็บป่วย

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างปฏิรูประบบบริการ ทั้งบุคลากร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ การบริหารจัดการ ได้ทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) พ.ศ.2560-2564 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ

ซึ่งในการจัดสรรบุคลากร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่มากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ได้คำนึงถึงความจำเป็นด้านสุขภาพที่แท้จริงในพื้นที่ เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือที่จำเป็น บุคลากรที่เพียงพอและการบริการประชาชนมีคุณภาพมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ครุภัณฑ์การแพทย์ ต้องได้รับการจัดซื้อจัดหาให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย อาจส่งผลให้โรงพยาบาลต้องรอการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ

โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2,702,568,000ล้านบาท และในการจัดซื้อ/จัดหา หน่วยงานในภูมิภาคจะมีคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ(Specification) ตามความต้องการผู้ใช้ และหากเป็นรายการที่อยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลและองค์กรต่างๆเสมอมา ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน ทุกภาคส่วนของสังคม ที่เอื้ออาทรดูแลสนับสนุนโรงพยาบาลมาโดยตลอด ไม่ได้ปล่อยให้เป็นกลไกของรัฐฝ่ายเดียว

สำหรับโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงพยาบาลอำเภอที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลประชาชนในอำเภอใกล้เคียง ได้สนับสนุนงบประมาณ อาทิ งบบัตรทองรอบแรก 30 ล้านบาท  ให้ทุนแพทย์เรียนต่อเฉพาะทางหลายสาขา เป็นต้น 

ขอบคุณภาพจาก facebook fanpage: Bodyslam

เรื่องน่าสนใจ