ที่มา: dodeden

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้สั่งการให้นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ส่งทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลศรีสมเด็จและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคล ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคลทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น แต่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์และรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ตามสิทธิการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วและไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้ารับการรักษาหรือการรับยาต้านไวรัสแต่อย่างใด ที่มีปัญหาคือเรื่องความเป็นอยู่ ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ

ทั้งนี้ ในการจัดระบบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ประชาชนที่คิดว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยง มารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวี ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง


และหากติดเชื้อเอชไอวี จะได้เข้ารับการรักษาและเริ่มให้ยาต้านไวรัส ฟรี ทันที จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถวางแผนในการดูแลสุขภาพตนเอง และป้องกันไม่ส่งต่อเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่น

เป็นการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อเอชไอวีได้อีกทางหนึ่ง แต่หากผู้ติดเชื้อเจ็บป่วยติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น วัณโรค ก็ได้รับการรักษาฟรีเช่นกัน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาชีพ สามารถแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่ทำการรักษา ช่วยประสานเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค คาดประมาณว่าในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 426,999 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต จำนวน 16,122 คน และเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 6,304 คน

เรื่องน่าสนใจ