ที่มา: dodeden

วันนี้  (26 พฤษภาคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยรับฟังปัญหาเรื่องการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการกับผู้แทนชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์

ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักเวชศาสตร์การ สื่อความหมาย ว่า กระทรวงสาธารณสุข เข้าใจถึงความกังวลของบุคลากร 7 วิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประมาณ 3,000 คน

โดยการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการว่าง 11,000 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งของทุกวิชาชีพ และไม่ได้นำตำแหน่งของวิชาชีพอื่นๆ มาบรรจุให้พยาบาล เป็นอัตราว่างของพยาบาลเอง 1,000 ตำแหน่ง ในส่วนของ 7 วิชาชีพมีอัตราว่าง 170 ตำแหน่ง รวมกับที่จะเกษียณอายุในปีนี้ 91 ตำแหน่ง และรอการเลื่อนระดับ 47 ตำแหน่ง รวมอัตราข้าราชการที่สามารถบริหารจัดการ 308 ตำแหน่งที่จะบรรจุในช่วงแรกก่อน

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ในระยะยาว กระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของแต่ละวิชาชีพ และกำหนดสัดส่วนการบรรจุเป็นข้าราชการตามที่หลักเกณฑ์ กพ. ไว้แล้ว

โดยสายวิชาชีพหลัก และ 7 วิชาชีพ สัดส่วนอัตราข้าราชการที่กำหนดไว้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ซึ่งยังมีช่องว่างบรรจุเป็นข้าราชการได้ไม่ครบทุกคน จะเสนอ คปร.เพื่อพิจารณาต่อไป อีกวิธีหนึ่งคือ อาจไม่ได้เป็นข้าราชการทั้งหมด ต้องหาวิธีการจ้างงานแบบอื่น

เช่นเป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่มีโอกาสศึกษาต่อ ค่าตอบแทน จัดสวัสดิการที่ใกล้เคียงกับข้าราชการ และจะยกเลิกการจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ทั้งนี้ ได้ให้ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ส่งตัวแทนวิชาชีพละ 2 คน ร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อได้ข้อมูลตำแหน่งข้าราชการที่ตรงกับความเป็นจริง

เรื่องน่าสนใจ