ที่มา: thaihealth.or.th

ปวดข้อเข่าอย่าปล่อยไว้นาน อาจมีปัจจัยเสี่ยงกับหลายโรค เพราะหัวเข่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย และทําหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกาย อีกทั้งช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวสะดวก สําหรับทํากิจกรรมต่างๆ หากข้อเข่ามีปัญหา มีอาการปวดข้อเข่าขึ้นมา จะทําให้เคลื่อนไหวลําบาก ส่งผลกระทบมากมายต่อคุณภาพชีวิต

 

ปวดข้อเข่าอย่าปล่อยไว้นาน
ภาพจาก : flexogenix.com

 

หลายคนคงเคยได้ยินกับคําบ่นของคุณพ่อคุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ว่ามีอาการปวดข้อเข่า ปวดขาเวลาเดิน หรือเวลายืนนานๆ ก็ปวด อาการเหล่านี้บางคนคิดว่า ไม่น่าเป็นห่วงอะไร แต่แท้ที่จริง มีอันตรายมากมายที่ซ่อนอยู่ จึงเป็นอีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรปล่อยไว้นาน

 

ปวดข้อเข่าอย่าปล่อยไว้นาน อาจมีปัจจัยเสี่ยงกับหลายโรค

สาเหตุของอาการปวดข้อเข่ามีอยู่ 3 ประการด้วยกัน 

  • เกิดจากอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬา
    ซึ่งอาการบาดเจ็บจากสาเหตุนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่โดยมากก็จะเป็นในคนอายุน้อย วัยรุ่นหรือวัยทํางาน ความรุนแรงของสาเหตุนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่เบาไปจนถึงหนัก เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกหัก ข้อเคลื่อน หมอนรองกระดูกข้อเข่าขาด หรือเส้นเอ็นฉีกขาด มักจะมีอาการปวด ข้อเข่า หรือข้อบวมทันทีภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
  • เกิดจากโรคข้ออักเสบต่างๆ
    เช่น เก๊าต์ รูมาตอยด์ เป็นต้น โรครูมาตอยด์เรายังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่า เกิดขึ้นจากอะไร ส่วนโรคเก๊าต์ เกิดจากการที่มีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ นอกจากโรคข้อแล้ว กลุ่มนี้ยังรวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดด้วย ซึ่งการติดเชื้อนี้ ก็สามารถทําให้ปวดข้อเข่าได้เช่นกัน
  •  เกิดจากการเสื่อมสภาพของข้อตามอายุ
    เกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น ทําให้เข่าต้องรับน้ำหนักและแรงกระแทกสะสมมาเป็นเวลานาน เกิดความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อเข่า จนสึกหรอและบางลงเรื่อยๆ เมื่อกระดูกอ่อนเกิดการเสื่อม จนกระดูกบางลงมากๆ จะทําให้ปลายกระดูกของข้อเกิดการเสียดสีกัน เกิดอาการเจ็บปวด กลุ่มนี้ก็จะพบได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

 

ปวดข้อเข่าอย่าปล่อยไว้นาน
ภาพจาก : ncbiotech.org

อะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดข้อเข่าบ้าง?

จริงๆ แล้ว วิถีชีวิตของคนไทยเราก็ส่งผลโดยตรงให้เกิดอาการปวดข้อเข่าได้อยู่แล้ว อย่างการนั่งขัดสมาธิ การนั่งพับเพียบ ท่าทางการนั่งเหล่านี้ ก็มีผลต่อข้อเข่า บางคนต้องนั่งอยู่ในท่าทางแบบนี้นานๆ อย่างนั่งสวดมนต์ ก็ทําให้เกิดปวดข้อเข่าขึ้นได้ อีกทั้งบางที ยังมีพฤติกรรมการใช้ข้อเข่าที่ผิดๆ อีกอย่างบางคนมีน้ำหนักตัวมากอยู่แล้ว และต้องทํางานที่ต้องแบกหามหรือยกของหนักเป็นประจํา แบบนี้ก็จะทําให้เกิดแรงกระทําต่อข้อเข่าหนักขึ้น หรืออย่างในชีวิตประจําวันของบางคนต้องทํางานที่ตึกสูงประจํา และต้องเดินขึ้นบันไดเป็นส่วนมาก การก้าวเดินขึ้นที่สูงแบบนี้บ่อยๆ ก็ส่งผลต่อเข่าได้เช่นกัน พฤติกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัย ที่ทําให้เกิดอาการปวดข้อเข่าทั้งสิ้น

การรักษาอาการปวดข้อเข่า ทําได้อย่างไรบ้าง?

ในส่วนของการรักษา หมอก็จะทําการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ดูจากสาเหตุและความหนักเบาของอาการ ถ้าเป็นแบบเฉียบพลัน หมอก็จะให้หยุดพักการใช้ข้อเข่า อาจใช้ผ้ายืดพันเข่าไว้ ถ้ามีอาการปวดเข่ามาก เพื่อลดการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเป็นการชั่วคราว และให้คนไข้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้ใช้เข่าน้อยลง

 

ปวดข้อเข่าอย่าปล่อยไว้นาน
ภาพจาก : edbernstein.com

การรักษาด้วยการทํากายภาพบําบัด และการใช้ยารักษา

รักษาด้วยกายภาพบําบัด อาจมีการประคบร้อนหรือเย็นช่วยด้วยก็ได้ บางรายก็จะให้ทานยาแก้ปวดร่วมด้วย ซึ่งเป็นยาแก้ปวดทั่วไป ไม่อันตรายต่อร่างกายนัก แต่ถ้าในรายที่มีอาการมานาน หมอจะให้ยาทานแก้ปวดหรือยาลดการอักเสบที่ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ แต่ยากลุ่มนี้ก็จะมีผลข้างเคียงอยู่บ้าง ยาบางตัวอาจจะส่งผลรบกวนต่อกระเพาะอาหารได้ การใช้ยาตรงนี้ จึงต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ ถ้าหายก็ไม่ต้องทําอะไรต่อ

แต่ถ้าทานยาแล้ว อาการปวดไม่บรรเทา ก็อาจรักษาด้วยยาฉีด ได้แก่ การฉีดสเตียรอยด์ และการฉีดน้ำไขข้อเทียม (Hyaluronic Acid) ซึ่งยาสเตียรอยด์ ถ้าฉีดมากก็มีข้อเสีย เพราะสเตียรอยด์อาจส่งผลตรงกันข้าม คือไปกัดกร่อนกระดูกได้เหมือนกัน ส่วนการฉีดน้ำไขข้อเทียม ส่วนมากก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้ข้อเข่าเสื่อม ฉีดเข้าไปเพื่อทดแทนน้ำเลี้ยงไขข้อเดิมที่เสื่อมคุณภาพ จากอายุการใช้งาน หรืออาจจะให้ทานยากลุ่มกลูโคซามีนเสริม เพื่อชะลอการเสื่อมของกระดูกอ่อนข้อเข่า

••••••••••••••••••••••

เราจะพบว่า อาการปวดข้อเข่า เกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายอย่าง และการรักษาก็มีมากมาย ปรับเปลี่ยนไปตามสาเหตุและอาการที่เป็น แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เรา ทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับการดูแลเข่าของเราตั้งแต่วันนี้ เพราะเข่าของเรารับภาระที่หนักมาโดยตลอด ถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลเข่าซะบ้าง ข้อเข่าอาจจะน้อยใจและพาลจะไม่ทําหน้าที่ประคองน้ำหนักร่างกายของเราอีกต่อไป ข้อเข่าอาจจะเสื่อมเร็วขึ้นจนใช้งานเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว ถ้าคุณเริ่มมีอาการปวดข้อเข่า ก็อย่าปล่อยเอาไว้นาน ควรรีบไปพบแพทย์ ทําการรักษาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นการถนอมรักษาข้อเข่าของเราไว้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ