ที่มา: voicetv

การปวดหัวของแต่ละคนมีอาการที่แตกต่างกัน ถ้าอยากรู้ว่าคุณกำลังปวดหัวแบบไหน เช็คได้ง่ายๆ จากอาการที่ปวด ดังนี้

923070

โรคไซนัสอักเสบ

เป็นโรคที่พบบ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (acute bacterial rhinosinusitis-ABRS ) ในผู้ใหญ่ที่เกิดตามหลังไข้หวัดพบได้ประมาณร้อยละ 0 .5-2 และในเด็กพบประมาณร้อยละ 5-10 การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าร้อยละ 14 ของประชากรเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไซนัสอักเสบ

โดยโรคนี้พบบ่อยเป็นอันดับที่ 5 ของโรคที่จะต้องใช้ยาต้านจุลชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา โรคไซนัสอักเสบเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงได้และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดที่รุนแรงเช่น ฝีในสมอง,ตาบอด และชนิดที่ไม่รุนแรงเช่น หูชั้นกลางอักเสบ,การได้ยินลดลง,ริดสีดวงจมูก ฯลฯ

โรคไมเกรน

ไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะที่พบบ่อยอาการปวดศีรษะมักมีความรุนแรงจนทำให้ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติและเป็นโรคที่เรื้อรัง มีผลต่อสุขภาพทางกายและใจ ผลเสียจากไมเกรนอาจจะทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดงานหรือหยุดเรียน ส่วนใหญ่มักจะพบในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย

โดยส่วนใหญ่มักสัมพันธ์กับการมีประจำเดือน โดยอาจจะมีอาการก่อนมีประจำเดือน ระหว่างมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนได้ อาการครั้งแรกมักเริ่มเป็นในช่วงวัยรุ่น และไม่ค่อยพบอาการครั้งแรกในผู้ป่วย ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ในผู้ป่วยบางรายจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมด้วย

ปวดศีรษะคลัสเตอร์

เป็นอาการปวดศีรษะชนิดไม่ร้ายแรงแบบหนึ่ง มีลักษณะสำคัญคือ จะมีอาการปวดศีรษะเป็นชุดๆ (Cluster) คือ จะมีอาการปวดศีรษะแต่ละครั้งนานประมาณ 1 ชั่ว โมง เป็นเวลาเดิมๆ ของทุกวัน และเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1-2 สัปดาห์ แต่ก็มีบางกรณีเป็นนานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน อาการปวดศีรษะจะปวดตุบๆบริเวณขมับ เบ้าตา ด้านใด ด้านหนึ่ง ความรุนแรงจะรุนแรงมากๆ จนทรมานหรือต้องหยุดทำกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ ร่วม กับมีอาการน้ำตาไหล น้ำมูกไหล ลืมตาลำบาก กระสับกระส่าย อาการเป็นนานประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะค่อยๆ หายไปเอง เมื่อได้เวลาเดิมของวันใหม่ก็มีอาการอีกแบบเดิม

set2_ig_19

เรื่องน่าสนใจ