ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 23 ธ.ค.) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั่วประเทศให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

เพื่อช่วยลดความแออัดในการเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโอกาสความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ถือเป็นการมอบความสุข ความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่ง

โดยได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรต่างๆ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก,สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งภาคตะวันออก, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน

 สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม, ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่ง แจ้งงดเว้นการขนส่งสินค้าตลอดช่วงเทศกาลไปจนถึงวันสิ้นสุดการเดินทางของประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลได้ประสานให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีปริมาณรถบนท้องถนนหนาแน่น และขอความร่วมมือไม่ให้จอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันอันตรายกรณีชนท้ายรถบรรทุกหรือรถพ่วง

Print

หากในกรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถขัดข้องจนมีความจำเป็นต้องจอดรถไว้ในทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลากลางคืนต้องให้สัญญาณว่ามีรถจอดเพื่อให้ผู้ขับขี่อื่นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลพอสมควร นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถทุกคน “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ต้องไม่ใช้ความเร็วและมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่ากฎหมายกำหนด

โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ความเร็ว และการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ทั่วประเทศตลอดการเดินทาง

หากพบพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ หรือมีการกระทำผิดกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาลงโทษพนักงานขับรถ รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งยังมีความผิดและต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดทั้งหมดด้วย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจเช็กสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการบรรทุกสินค้าจะต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สินค้าที่บรรทุกตกหล่น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด    

เครดิตภาพ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

 

เรื่องน่าสนใจ