ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอน ของอังกฤษ ได้พบว่าการลับสมองด้วยการเล่นเกมออนไลน์ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความจำและความคิดอ่านดีขึ้น

การเล่นดังกล่าว นอกจากจะทำให้มีสมาธิแน่วแน่แล้ว ยังช่วยให้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆตั้งแต่ทำครัว แม้แต่ไปตลาดคล่องแคล่วขึ้นทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาฝึกการเล่นเกมออนไลน์ครั้งละนาน 10 นาที หรือตามแต่ใจ หลังจากที่ให้ทำไปนาน 6 เดือน ก็ได้วัดผล ปรากฏว่าผู้ที่เล่นลับสมองด้วยการเล่นเกม ได้มีความรู้ความชำนาญสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน.

EyWwB5WU57MYnKOuXohnaqBCQOevkdoAYYbiQOqqll5m5zqpuXkVTO

เรื่องน่าสนใจ