ผักอาบสารพิษ 100%! ตรวจพบคะน้า พริกขี้หนู องุ่นแดง ไม่ปลอดภัย! แม้แต่ผักไฮโดรโปนิกก็ไม่คลีน นั่นแสดงว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปในแต่ละวัน ยังคงประสบปัญหาสารพิษตกค้างจำนวนมาก!
ผักอาบสารพิษ 100%!

ผักอาบสารพิษ 100%! ตรวจพบคะน้า พริกขี้หนู องุ่นแดง ไม่ปลอดภัย!

อาหารปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ คือหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ทุกคนต้องการ แต่ในบ้านเราอาหารที่บริโภคเข้าไปในแต่ละวัน ยังคงประสบปัญหาสารพิษตกค้างจำนวนมาก!
จากการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้รวมทั้งหมด 33 ชนิด จาก 16 แหล่งจำหน่ายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 9 ต.ค. 2563 โดย เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) พบสารพิษตกค้างรวมทั้งสิ้น 160 ชนิด ในจำนวนนี้มี 6 ชนิด ที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งหมายถึง วัตถุอันตรายที่ประกาศให้เลิกใช้ไปแล้ว ได้แก่ กลุ่มเอนโดซัลแฟน เมทามิโดฟอส เพนตะคลอโรฟีนอล เมโทมิล คาร์โบฟูราน และคลอร์ไพริฟอส โดยสารตกค้างที่พบถี่ที่สุด คือ ‘คาร์เบนดาซิม’ ที่ใช้ฆ่าเชื้อรา
ผักอาบสารพิษ 100%!
ผัก 5 ชนิดประกอบด้วย มะเขือเทศลูกเล็ก คะน้า ขึ้นฉ่าย พริกแดง และพริกขี้หนู มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 100%
ส่วนผลไม้ พบ พุทราจีน และ องุ่นแดงนอก คือผลไม้ที่พบสารตกค้างเกินมาตรฐาน 100% ส่วนส้มสายน้ำผึ้ง ซึ่งเคยเป็นแชมป์เก่า มีสารพิษลดลงเหลือ 81% ขณะที่ส้มโอ คือผลไม้ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ในส่วนของพริกแห้ง – หอมแดงแห้ง ก็พบสารพิษเกินค่ามาตรฐาน 90%
ผลสรุปในภาพรวม พบการตกค้างของสารพิษที่เกินค่ามาตรฐาน 58% ถ้าแบ่งเป็นประเภทจะเห็นว่า ผลไม้เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ 51.8% ผักไฮโดรโปนิก 51.1% ผักที่ปลูกบนดิน 58.7 และของแห้งที่ประกอบด้วยพริกแห้งและหอมแดงแห้ง มีสารพิษเกินค่ามาตรฐาน 90.6%

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

เรื่องน่าสนใจ