วันที่ 22 มีนาคม 2563 สำนักข่าวไทย อสมท. รายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นเดียวกับ กทม.

 

ผู้ว่า นครราชสีมา

 

โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม จำนวน 5 ราย จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ