ผู้หญิงกับอัตราเสี่ยง “โรคหัวใจ” ณ ปัจจุบัน เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสําหรับผู้หญิงอันดับต้นๆ นอกจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแล้ว โรคหัวใจก็กำลังวิ่งเข้าวินมาเป็นผู้ร้ายทำลายสุขภาพเราแบบมาแรงกันเลยทีเดียว  นั่นหมายถึงโรคหัวใจไม่ได้เป็นโรคเฉพาะของผู้ชายอีกต่อไปแล้วค่ะ!

เมื่อก่อนนี้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเป็นโรคหัวใจได้ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดตีบ ซึ่งจากสถิติของสาธารณสุขประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้หญิงทุกๆ หนึ่งในสองคน จะเสียชีวิตจากภัยร้ายของโรคหัวใจ ก่อนหน้านี้ ผู้หญิงส่วนใหญ่อาจไม่เคยคิดว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพราะความเข้าใจผิดที่ว่าผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงป้องกัน เลยทําให้ไม่มีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ อันเป็นความเชื่อ และความเข้าใจที่ผิดมหันต์ ในขณะที่ความเป็นจริงก็คือ ผู้หญิงอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยกว่าผู้ชายในช่วงอายุ 50 ปีแรกเท่านั้น

 

ผู้หญิงกับอัตราเสี่ยง “โรคหัวใจ”

หลังจากนั้น โอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้หญิง ก็จะเพิ่มขึ้นจนเกือบเท่าผู้ชายในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น แพทย์เองก็พบว่าอาการโรคหัวใจของผู้หญิงค่อนข้างหาสาเหตุได้ยาก ไม่เหมือนกับอาการโรคหัวใจของผู้ชาย ทําให้แพทย์ที่ทําการรักษา เกิดความสับสนกับอาการที่ไม่แน่นอน และการตรวจวินิจฉัยโรค หลอดเลือดหัวใจในผู้หญิง ซึ่งส่งผลให้ผลการตรวจนั้นได้ไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพร่างกาย (หัวใจ และอารมณ์) ยกตัวอย่างเช่น อาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกนั้น เป็นอาการที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่สําคัญคือ ผู้หญิงมักจะมาพบแพทย์เมื่ออาการของโรคหัวใจเป็นมากแล้ว หรือเรียกว่ามาพบแพทย์ช้าเกินไปนั้นเอง ยิ่งไปว่านั้น พบว่าการตรวจพิเศษทางหัวใจ เช่น การเดินสายพานตรวจสมรรถภาพการทํางานของหัวใจในผู้หญิง จะให้ผลการตรวจไม่แม่นยําเท่ากับการตรวจในผู้ชาย ผู้หญิงที่เป็นโรคหัวใจ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายที่เป็นโรคหัวใจ (อาจเนื่องจากการวินิจฉัยโรคค่อนข้างยาก การรักษาที่อาจจะให้ผลต่างกัน เป็นต้น)

ผู้หญิงกับอัตราเสี่ยง
ภาพจาก komchadluek.net

สำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคหัวใจ และกลัวการสวนหัวใจด้วยวิธีเดิม ในปัจจุบัน การรักษาก้าวหน้าไปมาก แพทย์สามารถทำการสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือได้ โดยใช้เวลาพักฟื้นสั้นลงแค่ 6-8 ชม. และทราบผลการตรวจได้ทันที อีกทั้งหากต้องทำการขยายหลอดเลือด ก็สามารถทำบอลลูนพร้อมใส่ขดลวด โดยสอดสายสวนเข้าทางข้อมือได้ เมื่อคลำชีพจรแล้วแรงพอ วิธีการนี้จะทำให้คนสูงอายุ หรือคนที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยๆ ไม่สามารถนอนนานๆ ได้รับความสะดวกระหว่างการสวนหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลังการรักษา ก็สามารถลุกนั่งหรือยืนได้ทันที

……………………………………………

โรคหัวใจนั้นมีความน่ากลัว ใกล้ตัวกว่าที่คิด เมื่อรู้ถึงอันตราย และสาเหตุแล้ว ก็อย่านิ่งนอนใจ พยายามดูแลสุขภาพตนเอง ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่ถ้าหากเป็นโรคหัวใจแล้ว ก็ควรรักษาโดยเร็ว เพราะความรู้และวิทยาการในปัจจุบัน ก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ