ที่มา: surgery.or.th

ผ่าตัดลดขนาดเต้านม เชื่อว่าคำๆ นี้แทบไม่ค่อยคุ้นหูเราเท่าไหร่นัก เพราะโดยทั่วๆ ไป เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดเต้านม หรือการเสริมเต้านมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพูดถึงการลดขนาดเต้านม อาจจะฟังดูแปลกประหลาด แต่ในความเป็นจริง การผ่าตัดลดขนาดเต้านม ก็เป็นการผ่าตัดที่พบได้บ่อยพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ

 

ผ่าตัดลดขนาดเต้านม
ภาพจาก : mysanantonio.com

 

เต้านมที่ใหญ่ผิดปกติ อาจพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ในผู้หญิง ขนาดของเต้านมที่ใหญ่ผิดปกติ อาจเกิดได้ตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่น หรือหลังจากนั้น หรือหลังจากให้นมบุตรแล้ว ขนาดเต้านมที่ขยายใหญ่ขึ้น ไม่ลดขนาดลงหลังจากหยุดให้นมแล้ว หรือเกิดจากเนื้องอกบางชนิด แต่ในผู้ชายขนาดของเต้านมที่ใหญ่ผิดปกติ มักพบในช่วงวัยรุ่น ซึ่งจํานวนไม่น้อยจะหายได้เอง แต่บางส่วนไม่หาย ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคตับบางชนิด อาจทําให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือการทานฮอร์โมนในพวกที่เตรียมแปลงเพศ ก็อาจทําให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้นได้

 

ผ่าตัดลดขนาดเต้านม แก้ไขจุดด้อยที่ส่งผลร้าย ให้กลายเป็นดี

ปัญหาในผู้หญิงที่มีขนาดเต้านมใหญ่ผิดปกติ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการถ่วงของเต้านม ทําให้เกิดอาการปวดไหล่ ปวดหลัง การรักษาความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณซอกใต้ราวนมทําได้ยาก อาจเกิดการชื้นแฉะตลอดเวลา จนเป็นแผลหรือโรคเชื้อราได้ นอกจากนี้ การหายกทรงที่มีขนาดใหญ่พิเศษ เป็นเรื่องยาก การเดินเหินก็ลําบากกว่าปกติ และในแง่ความสวยงามแล้ว ก็จะมีความมั่นใจน้อยลง สําหรับผู้ชาย มักจะเป็นเรื่องของบุคลิก ที่ทําให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษามากกว่าเรื่องการปวดไหล่

 

ผ่าตัดลดขนาดเต้านม
ภาพจาก : naijacrib.blogspot.com

 

การรักษาเต้านมที่ใหญ่ผิดปกติ ในปัจจุบันยังเป็นการผ่าตัด ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ก่อนการผ่าตัดต้องมีการตรวจร่างกาย การตรวจเต้านม การตรวจทางรังสีของเต้านม (Mammogram) เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม และการตรวจเลือดเพื่อเตรียมการผ่าตัดโดยดมยาสลบ ซึ่งในวันก่อนผ่าตัด ศัลยแพทย์จะทําการวัดขนาดเต้านม และวาดตําแหน่งที่จะผ่าตัด และตําแหน่ง ที่ต้องเลื่อนหัวนมให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปกติ ขนาดของเนื้อนมที่จะตัดออก แผลผ่าตัดที่จะใช้ในการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัดลดขนาดเต้านม มีมากมายหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความชํานาญของศัลยแพทย์แต่ละท่าน แต่ทุกวิธี จะต้องมีแผลรอบป้านนมเสมอ ซึ่งก่อนผ่าตัดศัลยแพทย์จะอธิบายถึงแผลผ่าตัดที่เกิดขึ้น และหลังผ่าตัด จะมีสายระบายเลือดจากแผลผ่าตัดอยู่ 2-4 วัน ต้องนอนพักในโรงพยาบาล 2-4 วัน จนกว่าจะนําสายระบายเลือดออก จากนั้นก็สามารถกลับไปนอนพักฟื้นที่บ้านต่อจนกว่าจะตัด ไหม ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่วันที่ 7-12 วัน

 

••••••••••••••••••

ส่วนโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็เหมือนกับการผ่าตัดทั่วๆ ไป มีตั้งแต่โรคแทรกซ้อนระหว่างดมยาสลบ แผลผ่าตัดแยก แผลผ่าตัดติดเชื้อ แผลมีเนื้อตาย อาการชาที่หัวนม หัวนมตายบางส่วน หรือทั้งหมด ซึ่งต้องปรึกษากับศัลยแพทย์ก่อนผ่าตัดทุกครั้งนมที่ใหญ่ผิดปกติด้วยค่ะ

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ