ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นปัญหามลพิษที่สําคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบต่อร่างกาย ขึ้นอยู่กับปริมาณ และระยะเวลาที่ได้รับสัมผัส อายุ ภูมิต้านทานของแต่ละบุคคล

 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ภาพจาก thedailybeast.com

 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหามลพิษ สาเหตุสำคัญของอาการผิวหนังเป็นผื่นคัน

รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งในระยะเฉียบพลัน ได้แก่ ผิวหนังเป็นผื่นคัน ระคายเคืองตา แสบจมูก ไอ มีเสมหะ แน่นหน้าอก เกิดโรคหอบหืด โรคหลอดลม อักเสบ และอาจเพิ่มความรุนแรงของโรค หลอดเลือดหัวใจ ทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว และส่งผลระยะยาวทําให้ระบบทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังได้ เราจึงต้องรู้จักวิธีการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองด้วย 5 วิธีดังนี้

 • ทําความสะอาดบ้านบ่อยๆ เพื่อลด ฝุ่นละออง
 • สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่เหมาะสม
  ขณะกําจัดฝุ่นและควันในบ้าน รวมถึงเมื่อต้อง
  ออกนอกบ้านไปในพื้นที่ที่มีกิจกรรมเกิดฝุ่นละออง จํานวนมาก ได้แก่ การก่อสร้าง ริมถนนหรือ ป้ายรถเมล์
 • ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืด
  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการหอบ หายใจ ลําบาก แน่นหน้าอก หายใจถี่ ให้รีบไปพบแพทย์ ทันที

 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ภาพจาก aliexpress.com
 • ถ้าที่พักอาศัยอยู่ในที่เสี่ยงฝุ่นละออง
  ให้ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด และเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง
 • ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ
  และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการและสื่อ ต่างๆ

………………………………………………………………..


สิ่งสําคัญ ทุกคนต้องมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยไม่เพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เช่น ทําให้บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่ งดการเผาขยะ ลดการจุดธูป และลดการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ