วันนี้ (26 มีนาคม 2563) ได้มีการเปิดเผยรายงานผ่านเฟซบุ๊ค BSRU News ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้มีประกาศห้ามเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563 โดดเด็ดขาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด โดยยกเว้นผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารที่เข้ามากำกับดูแลและปฏิงานที่จำเป็นเท่านั้น

 

 

เนื่องจากมีรายงานจากมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 แจ้งว่ามีนักศึกษาที่เข้าข่ายติดเชื้อโรค Covid-19 จำนวน 1 ราย จึงได้ดำเนินการให้รับการตรวจสอบการคัดกรองตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีการเปิดเผยออกมาภายหลังยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อโรค Covid-19 จริง และได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

 

 

 

พบนักศึกษามรภ.

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่


โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ