พริกอ่อนสีเขียว กับคุณสมบัติในการต้านโรคอัลไซเมอร์ในระดับสูง! เราเชื่อว่าคุณคงรู้จักโรคอัลไซเมอร์ดี เพราะเป็นหนึ่งในโรคสําคัญ ที่มักพบในผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน อัตราส่วนของประชากรโลกที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ที่มากขึ้นด้วย แม้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ แต่ได้มีการค้นพบว่า พริก ที่เราใช้ประกอบอาหารนั้น มีแนวโน้มสามารถต้านโรคอัลไซเมอร์ได้

พริกอ่อนสีเขียว กับคุณสมบัติในการต้านโรคอัลไซเมอร์ในระดับสูง!

จากการศึกษาพบว่า พริกสายพันธุ์ C. annuum L Varacuminatum ในระยะที่ยังไม่สุก (พริกอ่อนสีเขียว) มีสารออกฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิศรวมสูงที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าพริกชนิดนี้ในระยะที่ยังไม่สุกนั้น มีความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสได้สูงที่สุด ซึ่งมีข้อสันนิษฐานกันว่า เอนไซม์ชนิดนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอะซีติลโคลีนในสมอง ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรค อัลไซเมอร์นั่นเอง

โดยคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าว รวมถึงฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ จะค่อยๆ ลดลง เมื่อพริกเริ่มสุก ดังนั้น จึงพอจะสรุปได้ว่า พริกอ่อนสีเขียว สายพันธุ์ C. annuumL Varacuminatum มีคุณสมบัติในการต้านโรคอัลไซเมอร์สูงกว่าพริกแก่สีเขียว และพริกแก่สีแดง ตามลําดับ

นอกจากนี้ เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบกับผักและผลไม้ชนิดอื่น เช่น แปะก๊วย ทับทิม ใบหม่อน น้ำมะนาว โช็คเบอร์ต ขมิ้น กระเทียม พริกไทยดํา ขิง และอบเชย พบว่า พริกเป็นแหล่งอาหารที่ดี และมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์

………………………………………………………………….

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ ยาอีเซอรีน (Eserine) ซึ่งเป็นยาด้านเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรส พบว่า สารสําคัญจากพริกอาจทําหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ แต่หากพิจารณาปริมาณสารเหล่านี้ พริกอาจมีประโยชน์ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดอื่นๆ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ