พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรี ที่มีขึ้นเพื่อเก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ได้จากเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ดินแดนแห่งนี้ มีความสัมพันธ์กับดินแดนสุวรรณภูมิ ที่เป็นศูนย์กลางการค้าของโลกยุคโบราณ เมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วนี่เอง และยังเป็นจุดที่เริ่มมีการนำพระพุทธศาสนา เข้ามาประดิษฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรี

ที่นี่ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2446 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ท่านได้มีการตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี และเสด็จสำรวจเมืองโบราณอู่ทองอยู่บ่อยๆ ท่านจึงได้ทรงนิพนธ์เล่าเรื่องเมืองอู่ทองขึ้นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

ในปี พ.ศ. 2502 กรมศิลปากรก็ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
ขึ้นมาเป็นอาคารชั่วคราว เพื่อไว้เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจ
และขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง

จนมาในปี พ.ศ.2508-2509

กรมศิลปากร ก็ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองขึ้นแบบถาวร
และเปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2509

นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณอู่ทอง

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

การจำลองรูปแบบของบ้านโบราณ
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง
ชาติพันธุ์สำคัญที่อยู่ในเขตอำเภออู่ทอง

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

ชาวบ้านที่นี่ มีความเชื่อกันว่า
ดินแดนแห่งนี้ มีความสัมพันธ์กับดินแดนสุวรรณภูมิ
ที่เป็นศูนย์กลางการค้าของโลกยุคโบราณ เมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้ว

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

และเชื่อว่าเป็นจุดที่เริ่มมีการนำพระพุทธศาสนา
เข้ามาประดิษฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

สามารถเดินทางมาที่นี่ได้ โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 357 จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณ จากนั้นตรงไป 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน ตรงไปอีกประมาณ 21 กิโลเมตร แล้วเข้าสู่อำเภออู่ทอง แล้วเลี้ยวซ้าย จะเจอพิพิธภัณฑ์อยู่ทางฝั่งขวาค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

เรื่องน่าสนใจ