พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ แหล่งรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมจากล้านนา ทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของล้านนา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ภาพจาก Phachara Phuvanart

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ แหล่งรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมจากล้านนา

ก่อนเข้าไปชม ก็ต้องเสียค่าผ่านทางกันก่อน
โดยชาวไทย จะเสียเพียงแค่ 20 บาท เท่านั้น
ส่วนชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ
ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ส่วนจัดแสดงที่ 1
แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนา เป็นเรื่องราวทางธรณีวิทยา และชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศ
และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะและหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ


 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ส่วนจัดแสดงที่ 2
แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา
เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรือง และความเสื่อมของราชอาณาจักร

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ส่วนจัดแสดงที่ 3
แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ใต้ร่วมอาณาจักรสยาม ตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า
การตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2339 และความสัมพันธ์กับอาณาจักสยาม

 

ส่วนจัดแสดงที่ 4
แสดงเรื่องราวการค้าและเศรษฐกิจในระยะแรก ระหว่าง พ.ศ.2339-2463
และระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ.2467-2482 เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ

 

ส่วนจัดแสดงที่ 5
แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเงิน การธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข

 

ส่วนจัดแสดงที่ 6
แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย

 

ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ มีพระสาวกดินเผา ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 17 – 18 มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย(สำริด) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 – 20 ของวัดพระสิงห์วรวิหาร และมีเสื้อเยียรบับ ของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 ให้ได้ดูความงดงามกันด้วย

 

วันและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์
เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

สำนักงานพิพิธภัณฑ์
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ