ที่มา: TNN24

เฟซบุ๊ก Carabao Official ได้โพสต์คลิปวิดีเพลง “พ่อภูมิพล” ที่นักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังอย่าง “แอ๊ด คาราบาว” เป็นผู้แต่งและขับร้อง พร้อมข้อความว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

10

ทั้งนี้ แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลงขึ้นมาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พ่ออยู่หัวภูมิพล” ของพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ดังปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคาลัย ได้ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศและประชาชนชาวไทย

เรื่องน่าสนใจ