ที่มา: khaosod

วันที่ 16 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระที่ 2 และ 3

ต่อมาเวลา 16.00 น. สมาชิกสนช.ได้ลงมติผ่านร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยมีมติเห็นชอบ 168  ต่อ 0 งดออกเสียง 5 คน

เครดิตภาพ change.org


เรื่องน่าสนใจ