ฟันคุดในช่องปาก คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้เป็นปกติ อาจจะไม่ขึ้นมาเลย หรือขึ้นมาเพียงบางส่วน เนื่องจากติดฟันที่อยู่ข้างเคียงหรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร มักเกิดกับฟันกรามซี่สุดท้ายที่อยู่ในสุด นอกจากจะทําให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากแล้ว ยังส่งผล ให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา

ฟันคุดในช่องปาก ถ้าปล่อยไว้…อันตรายกว่าที่เราคิด

เกิดการติดเชื้อบริเวณเหงือก
ถ้าอาการลุกลามมาก อาจมีการบวมของแก้ม และใต้คาง ทําให้อ้าปากไม่ได้

เศษอาหารตกค้างระหว่างฟันคุด
และฟันกรามซี่ที่สอง ทําให้เกิดฟันผุที่ฟันคุดหรือ ฟันกรามข้างเคียง

ฟันคุดอาจมีผลทําให้เกิดเป็นถุงน้ำ
ขึ้นภายในกระดูกขากรรไกร ซึ่งหากได้รับการกระทบกระเทือน ก็จะเกิดการหักของขากรรไกรได้โดยง่าย

ขณะที่ฟันคุดกําลังขึ้น
อาจทําให้เกิดการซ้อนเกของฟันข้างเคียงได้

บางรายที่ปล่อยทิ้งไว้ หรือหายากินเอง เพื่อแก้อาการปวด อาการจะเป็นแบบเรื้อรัง มีการลุกลามของเชื้อกระจายเข้าสู่กระดูกขากรรไกร เกิดการติดเชื้อ และอาจเกิดเป็นมะเร็งได้

……………………………………………………..

เมื่อพบว่ามีฟันคุด ควรรีบไปพบทันตแพทย์ เพื่อรับคําแนะนําและรักษาไม่ให้อาการลุกลาม รุนแรงจนกระทบต่อการใช้ชีวิต

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

 

เรื่องน่าสนใจ