ภัยเงียบจากห้องนอน เรื่องใกล้ตัวที่เราดูแล ถ้าอยากให้ห้องนอนเป็นห้องเพื่อการนอนหลับพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือการเรียนมาตลอดทั้งวัน สภาพแวดล้อมภายในห้องนอนต้องสะอาดปลอดภัย โดยควรใส่ใจให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ดังนี้

ภัยเงียบจากห้องนอน
ภาพจาก healthline.com

 

ภัยเงียบจากห้องนอน เรื่องใกล้ตัวที่เราต้องใส่ใจดูแล

หมอนเเละที่นอน
เป็นแหล่งรวมของเชื้อแบคทีเรีย สปอร์ของเชื้อรา ไรฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ จึงควรซักที่นอนให้สะอาด ตากให้แห้งและควรเปลี่ยนปลอกหมอนทุกสัปดาห์

หน้าต่าง
ภายในห้องนอนมีอุปกรณ์เครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ที่มีสารเคมี รวมถึงฝุ่น ไอระเหย ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ช่วยทำให้ห้องไม่เหม็นอับ


ภัยเงียบจากห้องนอน

เครื่องปรับอากาศ
เป็นที่สะสมของฝุ่นละอองเเละเชื้อโรค โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีฝุ่นเยอะ หรืออยู่ติดกับถนนควรตรวจสอบการอุดตันของแผ่นกรองอากาศและล้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เฟอร์นิเจอร์
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนอนมีสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ใช้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ จึงควรเปิดประตูและหน้าต่างให้สารเคมีจากเฟอร์นิเจอร์ระเหยออกจากห้องนอนไปให้หมด

ภัยเงียบจากห้องนอน

ผลิตภัณฑ์เคมีและสารทำความสะอาด
มีสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และมีอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะผู้ที่แพ้สารเคมี

สัตว์เลี้ยง
ขนจากสัตว์เต็มไปด้วยสารก่อภูมิแพ้ เช่น สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง ฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ และเเบคทีเรีย จึงควรจัดหาที่นอนให้เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงและควรแยกที่นอนของคนกับสัตว์ ไม่ควรให้สัตว์เข้ามาภายในห้อง

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

หันมาใส่ใจกับสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนให้มากขึ้น จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคได้มากเลยค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ