ภาวะข้อเข่าเสื่อม ความเสื่อมที่มาในรูปแบบของการเจ็บปวดเรื้อรัง ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและหญิง และสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงวัย 25-44 ปี เช่นกัน อาการของโรคอาจเกิดในรูปแบบของการเจ็บปวดเรื้อรังที่ด้านข้าง หรือด้านหน้าของสะโพก หรือในเข่า แต่ไม่ใช่ด้านหลังเพราะส่วนนั้นจะเกี่ยวกับกระดูกสันหลังมากกว่า

 

ภาวะข้อเข่าเสื่อม

 

ภาวะข้อเข่าเสื่อม ความเสื่อมที่มาในรูปแบบของการเจ็บปวดเรื้อรัง

สาเหตุของโรคข้อเสื่อม
ข้ออักเสบในสะโพกและเข่า อาจเกิดได้จากการเสื่อมสภาพจากพันธุกรรม โรคอ้วน การบาดเจ็บหรือกระดูกหัก โรคเบาหวานและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ควรรีบปรึกษาแพทย์เมื่อเกิดอาการปวดเรื้อรังที่ไม่ทุเลาหลังจากได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ หรือใช้ยาแก้ปวดที่สามารถหาซื้อได้เอง หลังจากมีการชักข้อมูลเพื่อเก็บประวัติผู้ป่วยแล้ว หากมีแนวโน้มในการเป็นโรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมโดยการเอ็กซเรย์ การทําเอ็มอาร์ไอหรืออัลตร้าชาวนด์ และการตรวจความตึงตัวของเอ็น

 

ภาวะข้อเข่าเสื่อม
ภาพจาก Nebraska Methodist Health System

 

ซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบทั้งหมด จะเป็นการผ่าตัดโดยไม่ตัดกล้ามเนื้อ หรือ Direct Anterior Approach (DAA) โดยการผ่าตัดแบบดังกล่าวจะทําให้เกิดแผลที่เล็กกว่า และอยู่ในบริเวณส่วนต่อของอวัยวะ จึงทําให้ไม่เป็นที่สังเกต และเมื่อเกิดความเสียหายต่อกล้ามเนื้อน้อย จึงทําให้เสียเลือดน้อย และเจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดในแบบปกติ จะมีการฟื้นตัวเร็วขึ้นมากกว่า ข้อดีคือ มีภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัดจะเป็น การบูรณาการทางการแพทย์ นักกายภาพบําบัด จะจัดการทํากายภาพบำบัดที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย และอาจมีการเดินหรือวิ่งออกกําลังกายในเครื่องวิ่งสุญญากาศที่มีการจัดเตรียมไว้ให้

ส่วนการบรรเทาอาการเจ็บปวด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดนั้น บางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีการใช้มอร์ฟีน แต่จะใช้สารบรรเทาความปวดอื่น แม้ว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด จะไม่เคยมีอาการเจ็บปวดที่จําเป็นต้องพึ่งยาระงับความปวดมาก่อน

 

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยทําให้คนในปัจจุบันมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น แต่คุณก็สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและกิจวัตรประจําวัน โดยการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ค่าดัชนีมวลกายควรมีค่าอยู่ ระหว่าง 18.5-249) เนื่องจากทังข้อเข่าและข้อสะโพกต่างเป็นข้อที่รับน้ำหนักของร่างกายด้วย กันทั้งคู่ ยิ่งมีน้ำหนักเกินมากเท่าใด ข้อเข่าและข้อสะโพกยิ่งต้องรับแรงกดมากขึ้นหลายเท่าตัว และต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง โดยเลือกวิธีออกกําลังกายในผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้ออยู่แล้วควรเลือกออกกําลังกายประเภทที่มีแรงกระแทกต่ำ 

……………………………………………………..

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและเข่าไม่ได้น่ากลัวหรืออันตรายอย่างที่ใครหลายคนจินตนาการไว้ ถ้ามีอาการในระยะเริ่มแรกแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอ เพื่อที่จะให้คําปรึกษาอย่างเต็มที่ให้คุณกลับมา enjoy the move ได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ