ที่มา: มติชน

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือวิทยุด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 ส.ค.58 แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้

14407527571440752929l

1.การกำหนดคำเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกหน่วยงานใช้คำว่า “การก่อเหตุรุนแรง” เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงข้อความที่อาจก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบในระดับนานาชาติได้

2. ในการรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการ มีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(สตช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจะมีการปรับข้อมูลในเวลา 09.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน

ทั้งนี้ สตช.จะรับข้อมูลโดยตรงจากศูนย์เอราวัณ จึงขอให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลจาก สตช.เท่านั้น เพื่อป้องกันการสับสน นายวิบูลย์ กล่าวอีกว่า

3. ให้สร้างการรับรู้และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน โดยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย

4. ภาครัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ แนวทางการดำเนินการของรัฐที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

5. กรณีการจับกุมผู้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก แจ้งเตือนการก่อเหตุนั้น ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเป็นความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษอย่างไร

6. ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุผิดปกติแก่ทางราชการ รวมทั้งการช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยขอให้ช่วยกันระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างเต็มที่.

เรื่องน่าสนใจ