มหาวิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ที่ทุกคนทั่วโลกรู้จัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หากได้มาเยือนแล้ว ก็ไม่สามารถห้ามใจที่จะไม่ให้ถ่ายภาพอันสวยงาม และอลังการได้จริงๆ เพราะทุกก้าวที่เดิน ทุกมุมมองที่เห็น มันงดงามไปหมด จนไม่อยากจะพลาดแม้แต่ช็อตเดียว เราลองมาทำความรู้จักกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล กันให้ลึกซึ้งในบทความนี้กันค่ะ

 

มหาวิหารเซนต์บาซิล
ภาพจาก Phachara Phuvanart

 

วิหารเซนต์เบซิล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1555 โดยรับสั่งของซาร์อีวานที่ 4 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “อีวานผู้โหดร้าย (Ivan The Terrible)  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ชัยชนะในสงครามกับชนเผ่ามองโกล เมื่อครั้งปี ค.ศ. 1552 ซึ่งทําให้พระเจ้าอีวานที่ 4 สามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น

 

ที่นี่ถูกสร้าง และออกแบบโดย Postnik Yakovlw ตัววิหารถูกออกแบบตามความเชื่อแบบ Orthodox มียอดโดมทั้งหมด 9 ยอด โดยยอดหนึ่งอยู่ตรงกลาง ส่วนอีก 8 ยอดที่เหลือ ล้อมรอบยอดโดมแรก จึงทําให้ตัววิหารมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยม มีหอคอยสูงรูปกระโจม ซึ่งได้อิทธิพลมาจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ์ที่ออกมา จึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียน ที่กำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียน ส่งความโชติช่วงชัชวาลย์ ถือเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์


เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงามเป็นอย่างมาก จึงมอบรางวัลแด่สถาปนิกผู้ออกแบบ โดยการรับสั่งให้ควักลูกตาทั้ง 2 ข้าง ของสถาปนิกผู้นั้นออก เพื่อที่จะได้ไม่สามารถสร้างสิ่งที่งดงามเช่นนี้ได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นที่มาของฉายา อีวานผู้โหดร้าย นั่นเอง

 

มหาวิหารเซนต์บาซิล

 

ภายในวิหาร เราจะพบกับความสวยงามของสถาปัตยกรรม เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งจิตรกรรมภาพเขียนบนผนัง และเพดาน ตลอดจนงานประติมากรรมต่างๆ ที่ประดับตกแต่งอยู่ทั่ววิหาร และบริเวณชั้นบนของวิหาร เรายังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของบริเวณจัตุรัสแดงได้อย่างสวยงามอีกด้วย อีกทั้งบริเวณใกล้กันกับมหาวิหารเซนต์เบซิลนี้ ยังขนาบข้างไปด้วยกำแพงเครมลิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเลนิน หรือ สุสานเลนิน ซึ่งเก็บรักษาร่างของวลาดีมีร์ เลนิน ผู้นำคนสำคัญของคอมมิวนิสต์ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเคารพศพได้

…………………………………………………….

วิหารเซนต์เบซิล เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมภายในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 17.00 น. ค่าบัตรเข้าชมคนละ 350 รูเบิล หรือประมาณ 210 บาทค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ