วันที่ 26 เมษายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) วันนี้ ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,048 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,991 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 47 ราย พบในสถานกักกันมาจากต่างประเทศ 10 ราย ยอดสะสมรวม 57,508 ราย รักษาหายป่วยแล้วกลับบ้าน 31,593 ราย มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 8 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 148 ราย

 

ยอด Covid-19

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ