ยาลดความดันโลหิต  กับการใช้ยาที่ต้องรู้ เพราะโรคความดันโลหิตสูง เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพร่างกายได้อย่างไม่รู้ตัว เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ เราจึงไม่ได้ให้ความสนใจในการดูแลรักษา ในระยะยาว หากไม่สามารถควบคุมระดับความดันให้เป็นปกติได้ อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคไต อัมพฤกษ์อัมพาต กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น

ยาลดความดันโลหิต กับข้อควรรู้

ดังนั้น คนที่เป็นความดัน จะได้รับยาที่ต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับสภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นร่วมด้วย ดังนั้น แพทย์จึงมีการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายและแต่ละครั้งไป

ยาลดความดันโลหิตกลุ่มต่างๆ มีดังนี้

Diuretic
ยากลุ่มนี้จะช่วยขับเกลือแร่ และน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย ทําให้ปริมาณเลือด (น้ำ+เม็ดเลือดชนิดต่างๆ + เกลือแร่) ที่ไหลเวียนในระบบลดลง ความดันโลหิตก็จะลดลงตามมา ตัวอย่างยากลุ่มนี้ เช่น Hydrochlorothiazide (HCTZ), Indapamide, Furosemide, Spironolactone เป็นต้น

ยาลดความดันโลหิต
ภาพจาก animalresearch.info

Calcium channel Blockers
ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงเป็นหลัก ทําให้ความต้านทานของหลอดเลือดแดงส่วนปลายลดลง จึงสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ ตัวอย่างยากลุ่มนี้ เช่น Amlodipine, Nifedipine, Verapamil, Dilitiazem เป็นต้น

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม์ ที่ทําหน้าที่เปลี่ยน angiotensin l เป็น angiotensin ll ซึ่งปกติ angiotensin II มีฤทธิ์ทําให้หลอดเลือดหดตัว เมื่อหลอดเลือดหดตัว ก็จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ดังนั้น ผลของการยับยั้งเอนไซม์นี้ ทําให้มี angiotensin II ลดลง การหดตัวของหลอดเลือดก็จะลดลง ทําให้ความดันโลหิตลดลง ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ที่พบได้บ่อย คือ ไอแห้ง โพแทสเซียมในเลือดสูง ตัวอย่างยากลุ่มนี้ เช่น Enalapril, Captopril, Lisinopril เป็นต้น

ยาลดความดันโลหิต
ภาพจาก ATRIUM Collaborative

hypertension Angiotensin Ii receptor blockers (ARBs)
มีผลในการลดความดันโลหิตคล้าย ACE inhibitors แต่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องอาการไอ ตัวอย่างยากลุ่มนี้ เช่น Losartan, Valsartan, Candesartan เป็นต้น

Beta blockers
ยามีฤทธิ์ช่วยลดแรงบีบตัวของหัวใจ และลดอัตราการเต้นของหัวใจ จึงมีผลช่วยลดความดันโลหิตได้ ตัวอย่างยากลุ่มนี้ เช่น Atenolol, Bisoprolol, Cavedlol, Metoprolol เป็นต้น

ในการรักษาของแพทย์ จะเริ่มด้วยการให้ขนาด (Dose) ยาน้อย และเพิ่มขึ้นตามอาการ แต่เมื่อความดันยังไม่ลด แพทย์อาจให้ยากลุ่มอื่นเพิ่มตามความเหมาะสม สิ่งสําคัญคือ การทานยาอย่างสม่ำเสมอ และตรงตามแพทย์สั่ง

…………………………………………………………………………..

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยทานยาแล้วเกิดผลข้างเคียง ผู้ป่วยไม่ควรปรับยาเอง แต่ให้แจ้งแพทย์ผู้ทําการรักษา เพื่อให้แพทย์ปรับเปลี่ยนการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อผลการรักษาและประโยชน์สูงสุด

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ