ที่มา: TNN24

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ร่วมมือกับ กรมการกงศล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ 

สำหรับบรรยากาศที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย มีประชาชนเข้าใช้บริการทำหนังสือเดินทางจนวนมาก และประชาชนที่เดินทางมาเป็นคิวแรก เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐม โดยออกมาจากบ้านตั้งแต่เวลา 04.00 น.

นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลการให้บริการแต่ละครั้งตั้งใช้เวลานานเพราะมีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับบางช่วงเวลาต้องประสบกับปัญหาจราจรและที่จอดรถไม่เพียงพอ ทำให้ทางกระทรวงการต่างประเทศ ต้องร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการสำนักงานทำหนังสือเดินทางที่สถานี้รถไฟฟ้า ใต้ดิน คลองเตย 

โดยทางกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้เปิดระบบการจองคิวออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ passport.in.th เพื่อลดระยะเวลาในการรอคิวให้กับประชาชน 

ด้านพล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)กล่าวว่า สำหรับการเปิดให้บริการครั้งนี้เพื่ออำนวยบความสะดวกให้กับประชาชน ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงงานทำหนังสือเดินทางที่ เอ็มอาร์ที คลองเตย จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. โดยมีค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มละ 1,000 บาท และการเปิดให้บริการนี้จะทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งทางระบบรางมากขึ้น

เรื่องน่าสนใจ