รู้กลไกของมะเร็ง และการรักษาแบบ Targeted Therapy ทดแทนยาเคมีบําบัด เพราะการจะจัดการสยบมะเร็งร้ายนั้น เราต้องรู้ที่มาของมันว่า คือการเปลี่ยนแปลงของยีน แล้วจึงจัดการให้ตรงจุด เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของพฤติกรรมร้ายของเจ้ามะเร็งกัน 2 เรื่อง

 

รู้กลไกของมะเร็ง
ภาพจาก news.flinders.edu.au

 

รู้กลไกของมะเร็ง และการรักษาแบบ Targeted Therapy 

มะเร็ง สามารถสังเคราะห์พลังงานมาใช้แบบไม่พึ่งพาออกซิเจนได้ ซึ่งไม่เหมือนกับเซลล์ปกติ จึงทําให้แม้เซลล์มะเร็งจะขาดสารอาหารหรือออกซิเจน ก็ไม่ได้ทําให้การขยายตัวอย่างเร็วของเซลล์มะเร็งลดลง โตช้า หรืออตตายได้ ซึ่งความสามารถนี้เอง ที่อธิบายได้ว่า ทําไม? การงดอาหาร ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่กินน้ำตาล กินแต่น้ำผัก ผลไม้ ก็ไม่ทําให้มะเร็งขาดอาหารตาย…แต่ที่จะตายก่อนคือ เซลล์ปกติของร่างกายเรานี่ล่ะ

มะเร็ง เป็นอมตะ ในส่วนนี้ หมายถึงเซลล์มะเร็งนั้นจะไม่ยอมตายตาม อายุขัยที่ธรรมชาติมีการกําหนดว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้องมีกําหนดเวลาที่จะอยู่ได้นาน ถึงแค่ค่าหนึ่งเท่านั้น แล้วก็จากไปโดยธรรมชาติ (ไม่เช่นนั้นแล้ว สิ่งมีชีวิตก็คงจะล้นโลก) จึงต้องมีระบบพันธุกรรมของคนเรา มีการกําหนดอายุขัยของเซลล์ในแต่ละอวัยวะ เรียกว่า Programmed Cell Death

 

รู้กลไกของมะเร็ง
ภาพจาก kisspng.com

 

เช่น เม็ดเลือดแดงมีอายุ 3 เดือน เมื่อครบตามกําหนด เซลล์จะตายตามโปรแกรม เรียกว่า Apoptosis ทําให้ร่างกายมีแต่เซลล์ใหม่ที่แข็งแรงทํางานได้ปกติ ดังนั้น เมื่อมะเร็งไม่ตายตามธรรมชาติ ก็จะสะสมกัน จนเกิดการเบียดเบียนการทํางานของอวัยวะส่วนนั้น จึงทําให้เราป่วย

ความรู้ตรงนี้ ทําให้เราพบระบบสื่อสารระหว่างเซลล์ด้วยสารเคมี และสารที่ยับยั้งไม่ให้มะเร็งตายตามโปรแกรมธรรมชาติ คือสารชื่อ mTOR ได้มีคณะวิจัยในยุโรป BOLERO ได้ทําการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่มีตัวรับฮอร์โมน (ER และ PR) บนผิวเซลล์ ซึ่งรักษาได้ด้วยยาต้านฮอร์โมนชื่อ Exemestane แต่เมื่อ รักษาไปซักระยะ ก็จะเกิดการดื้อยา และลุกลามจนต้องฉีดยาเคมี จึงได้มีการใช้ยาต้าน mTOR (ยา Everolimus) กินร่วมกับยาต้านฮอร์โมนเดิม พบว่าสามารถยับยั้งการลุกลามของมะเร็งได้ โดยไม่ต้องใช้ยาเคมี

…………………………………………………………………………

การที่เรารู้กลไกของมะเร็ง และเลือกใช้ยาได้ตรงเป้าหมายนั้น เรียกว่าการรักษาแบบมุ่งเป้า หรือ Targeted Therapy การรักษาแบบนี้มีใช้ในประเทศไทยแล้ว และกําลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทดแทนยาเคมีบําบัดที่ทําลายเซลล์ร่างกายไปด้วย

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ