ที่มา: voicetv

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดทำอินโฟกราฟฟิกแนะนำความรู้เรื่องไข้เลือกออก เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการตรวจเช็คอาการ การรักษา และการป้องกัน

11221898_978851638824509_4014039824113339488_n

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดทำอินโฟกราฟฟิกแนะนำความรู้เรื่องไข้เลือกออก เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการตรวจเช็คอาการ การรักษา และการป้องกัน โดยไข้เลือกออกเกิดจากไวรัสแดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ระยะฟักตัว 8-12 วัน อาการ มีไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-3 วัน มีจุดเลือกออกเล็กๆ กระจายเต็มตัว ตับโตกดเจ็บ ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเกิดภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว หรือภาวะช็อค

การรักษายังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับไข้เลือดออก การรักษาตามอาการและประคับประคอง การป้องกัน หลีกเลี่ยงที่มียุงชุม ใส่เสื้อแขนยาว ขายาว กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน เป็นต้น


เรื่องน่าสนใจ