ที่มา: Thairath Online

การศึกษาค้นคว้าเรื่องใหม่ ทำให้รู้ว่า เพียงแค่การออกกำลังเบาๆ อย่างเช่น การยืน ไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ไขความเมื่อยขบ และภัยต่อของสุขภาพของการนั่งเป็นเวลานานๆ ได้ วิธีแก้ไขที่ดีก็คือ ควรจะลุกขึ้นเดินบ้าง เมื่อนั่งนาน แต่ละทุกชั่วโมงเป็นเวลา 2 นาที ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาลงไปได้ 

04

ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยยูทาน์ที่สหรัฐฯ ได้พยายามค้นคว้าหาวิธีที่จะช่วยป้องกันอันตรายเรื่องนี้ จนในที่สุดได้มาพบว่า หากใช้วิธีลุกขึ้นเดินสัก 2 นาที เมื่อนั่งมานานทุกๆ 1 ชั่วโมง จะสามารถช่วยให้ลดความเสี่ยงที่จะมีอายุสั้นลงได้ถึงร้อยละ 33

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้ฟังว่า การออกกำลังจำเป็นจะต้องใช้เรี่ยวแรง แม้แต่การเดินเตร่ และการทำกิจกรรมเบาๆอย่างอื่น ก็จะต้องใช้กำลังด้วย แม้แต่การเดินระยะสั้นๆ หากว่าทำหลายๆครั้ง ซ้ำๆกันภายในช่วงเวลา 1 อาทิตย์ ก็ได้ออกแรงเหมือนกัน ลองคิดคำนวณดูว่า ในเวลาตลอดวันที่เราตื่นอยู่ นานประมาณวันละ 16 ชั่วโมง การเดินให้ได้ชั่วโมงละ 2 นาที ถ้าหากทำรวมกันในแต่ละอาทิตย์ จะทำให้ใช้พลังงานหมดไป 400 กิโลแคลอรี


เรื่องน่าสนใจ