ร้อยไหม : ไขความจริง โดย พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ขอขอบคุณที่มาจาก รายการ “พบหมอศิริราช”

เรื่องน่าสนใจ