ลดความเครียดในที่ทำงาน กับข้อปฎิบัติง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้! เพราะถ้าหากปล่อยไว้ มักจะมีพลต่อพฤติกรรม หรือชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ความเครียดระดับสูง มักจะส่งผลต่อกิจวัตรประจําวัน สัมพันธภาพในครอบครัวและที่ทํางานด้วย

 

ลดความเครียดในที่ทำงาน
ภาพจาก : pinerest.org

 

ดังนั้นหากไม่อยากให้ความเครียดมาทําลาย สุขภาพกาย สุขภาพจิต สัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด สมรรถภาพในการทํางาน ควรการหาทางป้องกัน เพื่อปรับสมดุลในการทํางานให้มีความสุข 

 

ลดความเครียดในที่ทำงาน กับข้อปฎิบัติง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้!

ควรจัดลําดับงานตามความเร่งด่วนและความสําคัญ งานใดที่สร้างความกังวลมาก ควรรีบทําให้เสร็จก่อน ความกังวลจะได้ลดลง หากจัดลําดับความสําคัญแล้วงานยังมากเกินกว่ากําลัง อาจต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น สําหรับงานใหญ่ อย่ากังวลไปหมดทุกอย่าง ควรแบ่งงานเป็นชิ้นย่อยๆ ค่อยๆ ทําให้เสร็จทีละขั้นตอน ทีละเรื่อง จะดีกว่าการทํางานใหญ่ไปเรื่อยๆ โดยไม่แบ่งเป็นขั้นตอน

งานบางอย่างบางคนมีความถนัดมากกว่า ทําได้ดีกว่า อาจให้คนอื่นช่วยทํา เข้ามาร่วมทําหรือเป็นที่ปรึกษา หากงานมากเกินกําลัง หรือทํางานไม่ทันเวลา บอกข้อจํากัดเรื่องสมรรถนะ หรือจํานวนคนว่าทําได้แค่ไหน หากต่อรองได้ ครั้งต่อไปควรมีขอบเขตของงานเท่าที่ต่อรองกันไว้ จะช่วยลดความเครียดลงได้

 

ลดความเครียดในที่ทำงาน

 

สังเกตว่า วิธีใดที่ตัวเองใช้ลดความเครียดจากการทํางานได้ดี ซึ่งแต่ละคนแตกต่างกัน เช่น บางคนอาจจะหามุมสงบนั่งทําใจคนเดียว บางคนชอบเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น บางคนร้องเพลง นอกจากนี้ ควรมีเพื่อนหรือที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาเรื่องการทํางาน หรือเป็นที่พึ่งทางใจ ก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้มาก อย่าลืมคอยวัดอุณหภูมิความเครียดของตัวเองไว้บ้าง สังเกตตัวเองว่าขณะนี้รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร เช่น เริ่มรู้สึกโกรธ พอใจ เสียใจ การสังเกตตัวเอง จะทําให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น และหาทางลดอารมณ์ที่ไม่ดี เช่น ออกไปนั่งที่สงบๆ หรือสนใจเรื่องอื่น ก่อนที่ความเครียดจะพุ่งขึ้นในระดับสูง

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นไปได้ในแต่ละวัน และทําให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อเริ่มทํางานทําต่อจนจบ อย่าทําทิ้งค้างไว้ งานที่คั่งค้าเพิ่มขึ้น ความกังวลก็เพิ่มขึ้นไปด้วย พยายามจัดโต๊ะ และของในการทํางานให้เป็นระเบียบ สะอาด หาง่าย จะทําให้รู้สึกทํางาน ด้วยความสบายใจ

••••••••••••••••••••

หากเกิดปัญหาอุปสรรคในการทํางาน อย่าปล่อยให้สถานการณ์พาไป และคิดทางลบ เพราะจะหมดพลังงานไปกับความคิดที่ไม่ดี หากเราบริหารจัดการงาน และดูแลจิตใจตัวเองอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้ชีวิตจมอยู่กับความกดดัน และความเครียด ชีวิตในวัยทํางานก็จะมีความพึงพอใจ และความสุขมากขึ้นค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

 

เรื่องน่าสนใจ