ลือหึ่ง!!!!! เพราะฉากนี้ที่ทำให้เหนือเมฆถูกแบน

ชาวเนตลือกันให้แซด กับฉากนี้ทำให้ละครเหนือเมฆ 2 ต้องถูกแบนออกจากช่อง 3

เรื่องน่าสนใจ