วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โรคร้ายที่กำลังระบาดในตอนนี้ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง? อย่างที่ทราบกันดีว่า โรคไข้เลือดออก นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทยแล้ว ก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น สิ่งที่เราต้องตระหนักสําหรับโรคไข้เลือดออกก็คือ ไม่มียาที่ใช้รักษา การป้องกันโรคนั่นคือ การไม่ให้ยุงลายกัด และการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
ภาพจาก breakdengue.org

 

แต่ในปัจจุบันนั้น เรามีวิธีป้องกันไข้เลือดออกด้วยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งได้ถูกนํามาใช้ในหลายๆ ประเทศแล้ว ดังนั้น เรามาทําความรู้จัก กับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกกันค่ะ

 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง?

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ฉีดได้ทุกคนหรือไม่?
จากคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้แจงว่าผู้ที่เหมาะสมเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก คือผู้มีอายุระหว่าง 9 – 45 ปี ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการ แพร่ระบาดของโรค (ยังไม่มีคําแนะนําว่าทุกคนควรฉีดวัคซีนนี้) เท่ากับว่าคนไทยเรา ในช่วงอายุดังกล่าว เป็นกลุ่มที่เหมาะสมที่จะเข้ารับวัคซีนชนิดนี้ เพราะไทยเราเป็นแหล่งที่มีโรคไข้เลือดออกระบาด ซึ่งวัคซีนชนิดนี้จะฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ห่างกันเข็มละ 6 เดือน หลังฉีดครบ 3 เข็ม ตามหลักวิชาการภูมิคุ้มกัน จะยังคงอยู่ได้ แต่ต้องมีการติดตามกันไปเรื่อยๆ ว่าจะสามารถคุ้มกันใต้ตลอดชีวิตหรือไม่ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพและภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล ส่วนกลุ่มคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทานยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ได้รับยาเคมีบําบัด ผู้ติดเชื้อ HIV หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่กําลังให้นมบุตร ไม่ควรรับวัคซีนตัวนี้

 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
ภาพจาก chemistryworld.com

 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก มีผลข้างเคียงหรือไม่?
จากการศึกษาพบว่า วัคซีนชนิดนี้ มีผลข้างเคียงอยู่บ้างแต่ก็ไม่รุนแรงและ มีโอกาสเกิดได้น้อยมาก เมื่อได้รับวัคซีนไปแล้ว บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะและมีใช้ได้ กลุ่มนี้อาจพบได้ 1 ใน 10 บางคนอาจมีอาการ มีเวียนศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีผื่นคัน กลุ่มนี้ ก็พบได้น้อยลงไปอีก อยู่ที่ 1 ใน 100 ส่วน ถ้ารุนแรงกว่านั้น คือ มีผลต่อระบบประสาทที่ เรียกว่าน้อยมาก ๆ อาจเป็น 1 ใน 10,000 หรือมากกว่านั้น แต่จากรายงานจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงดังกล่าวเลย จากข้อมูลตรงนี้เราจึงสรุปได้ว่าวัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออกปลอดภัย สามารถฉีดได้ ในช่วงอายุ 9 – 45 ปี

 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

 

เคยมีประวัติเป็นไข้เลือดออกแล้ว สามารถฉีดวัคซีนตัวนี้ได้หรือไม่?
สามารถฉีดได้ เนื่องจากโรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ 4 ซีโรไทป์ เมื่อติดเชื้อตัวหนึ่ง ยังมีโอกาสเป็นชนิดอื่นได้ ซึ่งวัคซีนไข้เลือดออกประกอบด้วยเชื้อไวรัสเด็งกี่ ครบทั้ง 4 ซีโรไทป์ ดังนั้น คนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว แนะนําให้ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อป้องกันให้ครบทั้ง 4 ซีโรไทป์

ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้ว มีโอกาสเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ เพราะอะไร?
หลังฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้ว ยังมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออก นั่นก็เพราะประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ที่ 65.6% แต่ความคุ้มค่าของวัคซีนตัวนี้คือ สามารถลดการเกิดเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้สูงถึง 92.99% และสามารถลดการเข้าโรงพยาบาลได้ถึง 80.8%

 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
ภาพจาก star2.com

 

ทําไมอายุต่ำกว่า 9 ปี และสูงกว่า 45 ปี จึงไม่สามารถฉีดได้?
สําหรับคําแนะนํา ณ ขณะนี้ วัคซีนไข้เลือดออกมีข้อบ่งใช้ที่อายุ 9 – 45 ปี ตามการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า 70% ของผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก อยู่ในกลุ่มเด็กโตและวัยทํางาน สําหรับในอายุต่ำกว่า 9 ปี และสูงกว่า 45 ปี ยังต้องรอข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติม

ฉีดแล้ว ต้องฉีดกระตุ้นหรือไม่?
ขณะนี้ จากข้อมูลการศึกษา และคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก คือหลังฉีดครบ 3 เริ่ม คือเดือนที่ 6 และ 12 ยังไม่จําเป็นต้องฉีดกระตุ้น

วัคซีนมีอายุกี่ปี หลังจากฉีดแล้ว?
หลังฉีดครบ 3 เข็ม ภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้ 5 ปี 

ข้อห้ามใช้ และข้อควรรระวังของวัคซีนมีอะไรบ้าง?
ห้ามใช้ในกรณีที่ แพ้ต่อสารออกฤทธิ์หรือ ส่วนประกอบอื่นๆ ในวัคซีน / เกิดอาการแพ้หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก / ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ความผิดปกติ ทางพันธุกรรม, ติดเชื้อ HIV หรือได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน เช่น ยาสเตียรอยด์ในขนาดสูง หรือเคมีบําบัด) / สตรีมีครรภ์ และอยู่ระหว่างช่วงให้นมบุตร

…………………………………………………………………..

สําหรับการฉีดวัคซีนทุกชนิด ถ้ามีไข้ แนะนําว่ารอให้หายจากอาการไม่สบายก่อนประมาณ 2 อาทิตย์ จึงค่อยมารับวัคซีน

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

 

เรื่องน่าสนใจ