วัดเจ็ดยอด โบราณสถานสำคัญของชาวเชียงใหม่ อายุเก่าแก่หลายร้อยปี มีเจดีย์พระเจ้าติโลกราช มณฑป และสถูปโบราณอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในโบราณสถาน ต้องไม่พลาดนะคะ

วัดเจ็ดยอด
ภาพจาก Phachara Phuvanart

 

วัดเจ็ดยอด โบราณสถานสำคัญของชาวเชียงใหม่ อายุเก่าแก่หลายร้อยปี!

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด
คือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย
จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 

วัดเจ็ดยอด

เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์มังราย
ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1998

 

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

มหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งในวัดนี้
สมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ใช้เป็นสถานที่ประชุมพระมหาเถระทั่วราชอาณาจักรล้านนาไทย 

 

ที่นี่ มีเนื้อที่เป็นบริเวณวัดในปัจจุบันประมาณ 37 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ซึ่งเป็นทางคมนาคมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปชมปูชนียวัตถุและโบราณสถานของที่นี่ได้สะดวก


………………………………………………………………………..

 

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ